Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Európai Uniótól érkező pénzügyi támogatásokról szóló kampány (Több pénz a gazdaságba, Több pénz az önkormányzatoknak stb.) összköltségét, és részletezését az alábbiak szerint:
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv, rádió) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés, mekkora költségen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 16.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Horváth-Tóth Hajnalka dr., Miniszterelnökség

3 Melléklet

[Subject only] Közérdekű adatigénylés

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Horváth-Tóth Hajnalka, tisztelt Miniszterelnökség!

Köszönöm a választ.
Szeretném megkérdezni, hogy a pestisracok.hu (Gerilla Press Kft.) miért nem szerepel a részletezésben? Tőlük nem vásároltak felületet/megjelenést, vagy csak lefelejtették őket a listáról?

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

ME - Fejlesztéspolitika, Miniszterelnökség

3 Melléklet

 

 

 

 

fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkárság

 

 

 

 

 

Erdélyi Katalin                         
                                   Ikt.: JHÁT-pdf/173/2014

megküldve:

kizárólag elektronikus úton:

[FOI #3274 email]

 

TÁRGY: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Erdélyi Katalin Asszony!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján 2014.
október 16. napján kelt elektronikus levelében közérdekű adatigénylést küldött a
Miniszterelnökség részére.

Igénylésének tárgya az Európai Uniótól érkező pénzügyi támogatásokról szóló
kampány összköltsége és részletezésének megismerése volt, amelyben a
Miniszterelnökség 2014. október 31-én nyújtott adatszolgáltatást.

 

A Miniszterelnökség tájékoztatására válaszul Ön 2014. november 3. napján további
információt kért arra vonatkozóan, hogy a pestisracok.hu (Gerilla Press Kft.)
miért nem szerepel a részletezésben.

Ezúton tájékoztatom, hogy előző levelünkben a médiaterv egy korábbi verzióját
csatoltuk. Mellékelten csatolom a terv végleges verzióját.

Jelen levelemet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt [1]e-mail
címre küldöm meg.

Budapest, 2014. november 17.

Tisztelettel:

 

Fejlesztéspolitikai Tájékoztatási Főosztály
Fejlesztési Sajtóosztály

Miniszterelnökség

1077 Budapest, Nagydiófa u. 11.

[2][email address]

Melléklet: ME_Dolgozom_mediamix_v10_1017

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése