Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

- 2013-ban intézményenként (ideértve valamennyi fegyházat és börtönt, bv. intézetet, kórházat, és egyéb egészségügyi intézményt is) mennyit költöttek a fogvatartottak étkeztetésére
- a megállapított napi kvóta (ami egy fogvatartott napi háromszori étkeztetésére jut) 2013. és 2014. évi összegét
- az intézetek szerződéses partnereinek nevét, akik az étkeztetést végzik (megvásárolják, előállítják, szállítják az ételt)
- mely intézmények intézik az étkeztetést "házon belül", külsős cég megbízása nélkül

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 1.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Néderné P. Mónika, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

1 Attachment

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a fogvatartottak éelmezési ellátásról szóló adatszolgáltatást további ügyintézés végett.

Üdvözlettel:

Néderné Patus Mónika bv. alezredes

kiemelt főreferens

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Műszaki és Ellátási Főosztály

EKG: 200-3216

________________________________________
Feladó: _BVOP-RICOH2550A
Küldve: 2014. augusztus 14. 15:13
To: Néderné P. Mónika
Tárgy:

Az e-mail küldője: "BVOP-RICOH2550" (Aficio MP 2550).

Szkennelés dátuma: 14.08.2014 15:13:17 (+0200)
Tudakozódás címzettje: [email address]

Tisztelt Néderné Patus Mónika!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Néderné P. Mónika, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Tisztelt Levélküldő!
 

2014. augusztus 21-től 2014. szeptember 11-ig nem vagyok elérhető. A
részemre küldött e-mailekre a lehetőségeimhez mérten, de legkésőbb 2014.
szeptember 12-én  tudok majd válaszolni.

Megértését  és türelmét előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Néderné Patus Mónika bv. alezredes

kiemelt főreferens