Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2017.07.17-én a budapest @ jarokelo.hu címről küldött "És mindeközben hiányzik a játszótér egy teljes(!!!) kerítés eleme is..." tárgyú közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen intézkedéseket tettek? Mikorra várható a probléma megoldása? (Bejelentés leírása és fotója elérhető itt: https://jarokelo.hu/22403 )

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 9.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

sajto, Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lukács Máté!

Köszönettel vettük hozzánk érkezett levelét. Kérdéseire az alábbiakban küldjük Rákosmente Önkormányzatának válaszát szíves tájékoztatásul.

Kérdés:
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2017.07.17-én a budapest @ jarokelo.hu címről küldött "És mindeközben hiányzik a játszótér egy teljes(!!!) kerítés eleme is..." tárgyú közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen intézkedéseket tettek? Mikorra várható a probléma megoldása? (Bejelentés leírása és fotója elérhető itt: https://jarokelo.hu/22403 )

Válasz:
2017 évben hivatalunk vezetése a mára már nem szabványosítható, jelenlegi hatósági előírásoknak nem megfelelő régi játszóeszközök elbontása mellett határozott, egy időben a nagyobb játszóterek fejlesztését tűzte ki célul. A bontási munkálatok 2018 tavaszán megkezdődtek. Az Újlak utcában is a - lakótelep építésekor létesült - belső udvari régi játszótereket elbontottuk. Az Újlak utcai lakótelepen ebben az évben a Kósa Pál téri játszóteret bővítjük ki. Az új eszközök kiválasztása megtörtént, gyártókkal, alvállalkozókkal történő egyeztetések lezajlottak, az eszközök legyártására várunk. A meglévő kerítést elbontjuk, egy teljesen új, megerősített kerítést telepítünk majd a 700 négyzetméterrel megnövelt és új játszóeszközökkel kibővített terület köré.

Üdvözlettel:

Géhner Csilla
kommunikációs referens

Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Iroda
Sajtó és kommunikáció
1173 Budapest, Pesti út 165.
www.rakosmente.hu

Tel.: +36 1 253 3520
Fax: +36 1 253 3565
E-mail: [email address]

 
Rákosmente Önkormányzatának sajtó munkatársai az általuk küldött válaszokban a Hivatal álláspontját közvetítik. Kérjük, hogy hivatkozásaikban az adott szervezeti egységre és ne a választ küldő munkatársra hivatkozzanak!

idézett részek megjelenítése

 Kérjük, gondoljon a környezetre, mielőtt úgy döntene, hogy kinyomtatja ezt az e-mailt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Géhner Csilla!

Köszönöm válaszukat!

Üdvözlettel:

Lukács Máté