Erzsébet Vagyonkezelő Kft. kötött szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
az Erzsébet Vagyonkezelő Kft.-tel megkötött szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 4.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

2 Attachments

 

 

 

[1]Leírás: címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

Iktatószám: XVII/151/3/(2014)

Ferencz Gábor

részére

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés – Erzsébet Vagyonkezelő Kft.-vel kötött
szerződések

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. §-a alapján benyújtott, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium Erzsébet Vagyonkezelő Kft.-vel kötött
szerződéseit megismerni kívánó adatigénylése kapcsán a mellékelt
tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közadat!

Az Erzsébet Program szerint kötöttek szerződést az Erzsébet Vagyonkezelő Kft.-vel.

Idézem:
"A Gödör/Akvárium Klub és a sétány hasznosítására a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. az Erzsébet Vagyonkezelő Kft.-vel határozatlan idejű szerződést kötött. Az Erzsébet Vagyonkezelő Kft. a Design Terminál épületére a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal kötött üzemeltetési-használati megállapodást. A tér említett ingatlanaira megkötött mindkét szerződés lehetővé teszi az Erzsébet Vagyonkezelő Kft. számára a beruházási feladatok elvégzését."

http://erzsebetprogram.hu/hirek/158,Megk...

Legyenek szívesek az említett szerződést elküldeni.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

2 Attachments

 

 

[1]Leírás: címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

Iktatószám: XVII/151/6/(2014)

Ferencz Gábor

részére

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés – Erzsébet Vagyonkezelő Kft-vel kötött
szerződések

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. §-a alapján benyújtott, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium Erzsébet Vagyonkezelő Kft-vel kötött szerződéseit
megismerni kívánó adatigénylése kapcsán a mellékelt tájékoztatást
nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

 

idézett részek megjelenítése

KIH kommunikáció,

5 Attachments

[1]kih_logo-magyar színes.png

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-a alapján a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz benyújtott adatigénylési
kérelmet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és az Erzsébet
Vagyonkezelő Kft. között létrejött szerződés  megismerése érdekében. A KIM
– tekintettel arra, hogy nem minősül adatgazdának – a megkeresést 2014.
április 16. napján átadta a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részére (
1. számú melléklet).

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az Infotv. 29 § (1) bekezdése
alapján jelen levél mellékleteként csatolja a válaszlevelet (2. számú
melléklet) és annak mellékleteit a további szíves felhasználás céljából.
(3. és 4.  számú melléklet).

 

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Kommunikációs és Koordinációs Osztály

 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Cím: 1088 Budapest, Múzeum utca 17.

E-mail: [2][email address]

[3]www.kih.gov.hu

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.kih.gov.hu/