Erzsébet-utalvány elszámolások, szerződések

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a 2012-es év gazdasági elszámolását, ami tartalmazza, hogy milyen összegben vásároltak Erzsébet-utalványokat a munkáltatók, milyen értékben történt a beváltás, és a beváltási jutalékból milyen összeg realizálódott
- a jutalékból származó bevételt tételesen mire fordították
- a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.-nél hány fő áll alkalmazásban, mennyit fizettek ki bérekre 2012-ben, milyen összegben történt prémium-, jutalom-, cafeteria-kifizetés
- az Erzsébet-utalványok reklámozására megkötött szerződéseket az Erzsébet-program indulása óta (beleértve a most futó kampányt is), ami tartalmazza a megbízott ügynökség nevét, az összeget és a hirdetési felületeket (óriásplakát, nyomtatott, elektronikus sajtó, internet stb).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 30.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Tisztelt Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.!

Az Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatos szerződések és elszámolások ügyében küldött közérdekű adatigénylésemre a jogszabályok alapján azonnal, de legkésőbb 2013. február 14-ig válaszolniuk kellett volna.

Kérem, a lehető legrövidebb időn belül küldjék el a kért közérdekű adatokat!

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó