Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mészégető Pál, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Erkölcsi bizonyítvány bekérése

We're waiting for Mészégető Pál to read recent responses and update the status.

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni az erkölcsi bizonyítványok kezelésének gyakorlatával kapcsolatban, így különösen arra vonatkozóan, hogy a
Szerencsejáték Zrt. honlapjain szerepelő tájékoztatás értelmében a Szerencse játék Zrt. több esetben is bekéri az érintett büntetlen előéletére vonatkozó adatot (erkölcsi bizonyítványt)

Egyrészt a https://eto.szerencsejatek.hu/tajekoztato oldalon szerepel, hogy a Szerencsejáték Zrt. a "eendő partnereinktől az alábbi dokumentumok előzetes bemutatását" kéri: a " vállalkozónak, vagy a társaság tagjainak és ügyvezetőjének, valamint a terminált kezelő alkalmazott(ak)nak bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítványa."

Ezzel kapcsolatban szeretném szíves tájékoztatását kérni, hogy a Szerencsejáték mely jogszabály alapján kéri be a partnerek alkalmazottainak erkölcsi bizonyítványát. Amennyiben nincs jogszabályi alapja, úgy kérem tájékoztasson a GDPR mely 6. cikkben foglalt jogalapján kezeli a Szerencsejáték Zrt. ezen adatokat, valamint az annak alátámasztását igazoló érdekmérlegelési tesztet adott esetben.

A másik kérdésem az lenne, hogy a https://eto.szerencsejatek.hu/felhasznal... oldalon található tájékoztató alapján az oktatásra jelentkezők számára szükséges "hozzájárulásuk alapján" szintén az erkölcsi bizonyítvány bemutatása. Szeretném szíves állásfogalalását kérni a tekintetben, hogy az oktatáshoz miért szükséges adat az érintett bűntetlen előéletének igazolása, valamint, hogy hogyan valósul meg az érintett önkéntessége a bűnügyi adatainak (tiszta erkölcsi bizonyítvány esetén is) átadásának kötelezésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 14.

Üdvözlettel:

Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy megkeresését továbbítjuk az illetékes szakterület
munkatársai felé.

Együttműködését köszönjük!

Üdvözlettel:

Váradi Szilvia
Ügyfélszolgálati Koordinátor
Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgatóság
Ügyfélszolgálati Osztály
[1]e-mail_logo
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Tel.: (+36) 1 201-0580
Fax: (+36) 1 224-3412
E-mail: [2][Szerencsejáték Zrt. request email]
[3]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

----- Eredeti üzenet -----
Elküldve: csütörtök, november 15, 2018, 07:31
Kitől: [FOI #11855 email]
Kinek: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Szerencsejáték Zrt.adatgazdánál"
Cc:
Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Erkölcsi bizonyítvány
bekérése

 

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni az erkölcsi bizonyítványok kezelésének gyakorlatával kapcsolatban, így különösen arra vonatkozóan, hogy a
Szerencsejáték Zrt. honlapjain szerepelő tájékoztatás értelmében a Szerencse játék Zrt. több esetben is bekéri az érintett büntetlen előéletére vonatkozó adatot (erkölcsi bizonyítványt)

Egyrészt a https://eto.szerencsejatek.hu/tajekoztato oldalon szerepel, hogy a Szerencsejáték Zrt. a "eendő partnereinktől az alábbi dokumentumok előzetes bemutatását" kéri: a " vállalkozónak, vagy a társaság tagjainak és ügyvezetőjének, valamint a terminált kezelő alkalmazott(ak)nak bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítványa."

Ezzel kapcsolatban szeretném szíves tájékoztatását kérni, hogy a Szerencsejáték mely jogszabály alapján kéri be a partnerek alkalmazottainak erkölcsi bizonyítványát. Amennyiben nincs jogszabályi alapja, úgy kérem tájékoztasson a GDPR mely 6. cikkben foglalt jogalapján kezeli a Szerencsejáték Zrt. ezen adatokat, valamint az annak alátámasztását igazoló érdekmérlegelési tesztet adott esetben.

A másik kérdésem az lenne, hogy a https://eto.szerencsejatek.hu/felhasznal... oldalon található tájékoztató alapján az oktatásra jelentkezők számára szükséges "hozzájárulásuk alapján" szintén az erkölcsi bizonyítvány bemutatása. Szeretném szíves állásfogalalását kérni a tekintetben, hogy az oktatáshoz miért szükséges adat az érintett bűntetlen előéletének igazolása, valamint, hogy hogyan valósul meg az érintett önkéntessége a bűnügyi adatainak (tiszta erkölcsi bizonyítvány esetén is) átadásának kötelezésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 14.

Üdvözlettel:

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11855 email]

Ha a(z) Szerencsejáték Zrt. nem a(z) [Szerencsejáték Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[Szerencsejáték Zrt. request email]
3. http://www.szerencsejatek.hu/

Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatkérő!

 

Tájékoztatom, a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 29. § (2) bekezdése
alapján „Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő
egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény
beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell“ - az adatkérés
teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk. 

 

Megértését köszönjük!

 

[1]e-mail_logo

 

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[2]www.szerencsejatek.hu

 

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 

References

Visible links
2. http://www.szerencsejatek.hu/

Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatkérő!

 

A 2018. november 15-én érkezett levelére hivatkozva Társaságunk
állásfoglalása a következő:

 

Az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (továbbiakban:
GDPR) előírásainak megfelelően Társaságunk a Hatósági erkölcsi
bizonyítványra vonatkozóan módosította az eddigi eljárásrendjét.

 

A Hatósági erkölcsi bizonyítványra vonatkozó eddigi jogalap a hozzájárulás
volt, azonban ez GDPR hatályba lépését követően  a 6. cikkének (1)
bekezdés f) pontja értelmében jogalapként jogos érdek lett megjelölve. A
GDPR 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja: „a személyes adatok kezelése
kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak
egyike teljesül: ... f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel
szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai
és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.”

 

Ehhez kapcsolódóan Társaságunk az érintett belső szabályzatokat
módosította, valamint a szükséges érdekmérlegelési tesztet is
elkészítette.

Üdvözlettel:

[1]e-mail_logo

 

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[2]www.szerencsejatek.hu

 

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 

References

Visible links
2. http://www.szerencsejatek.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mészégető Pál, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.