Erdészetekben termelt fa mennyisége

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Kefag Zrt. erdészeteiben letermelt fa mennyiségét (tonnában) 2016-2017-2018 évre, telephely szerinti lebontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 19.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

KEFAG Zrt., Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Tisztelt Segesvári Csaba Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Társaságunkhoz 2019. november 19-én közérdekű
adatigénylésre irányuló megkeresésére nyitva álló határidő az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbításra került.

Üdvözlettel:

Sulyok Ferenc
vezérigazgató

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
6000 Kecskemét, József A. u. 2.
Tel: +36 76 510 400; Fax: +36 76 328 318
E-mail: [1][KEFAG request email]
Honlap: [2]www.kefag.hu

References

Visible links
1. mailto:[KEFAG request email]
2. http://www.kefag.hu/

KEFAG Zrt, Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Tisztelt Segesvári Csaba Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján megfogalmazott
közérdekű adatigénylése kapcsán tájékoztatom, hogy a KEFAG Zrt.
erdészeteiben letermelt fa mennyisége 2016-2017-2018. évekre vonatkozóan,
telephely szerinti bontásban a következő.

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2016 | Nettó m3/telephely |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Észak-Kiskunsági|Bugaci |Császártöltési|Dél-Kiskunsági|Innovációs|Juniperus |ÖKOPAL| |
|Fafaj |Erdészet |Erdészet|Erdészet |Erdészet |Központ |Parkerdészet|Raklap| |
| | | | | | | |Üzem |Összesen|
|--------+----------------+--------+--------------+--------------+----------+------------+------+--------|
|Összesen| 46 461| 50 572| 51 442| 49 608| 0| 10| 1| 198 094|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2017 | Nettó m3/telephely |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Észak-Kiskunsági|Bugaci |Császártöltési|Dél-Kiskunsági|Innovációs|Juniperus |ÖKOPAL| |
|Fafaj |Erdészet |Erdészet|Erdészet |Erdészet |Központ |Parkerdészet|Raklap| |
| | | | | | | |Üzem |Összesen|
|--------+----------------+--------+--------------+--------------+----------+------------+------+--------|
|Összesen| 50 282| 50 708| 47 439| 48 554| 0| 183| 28| 197 194|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2018 | Nettó m3/telephely |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Észak-Kiskunsági|Bugaci |Császártöltési|Dél-Kiskunsági|Innovációs|Juniperus |ÖKOPAL| |
|Fafaj |Erdészet |Erdészet|Erdészet |Erdészet |Központ |Parkerdészet|Raklap| |
| | | | | | | |Üzem |Összesen|
|--------+----------------+--------+--------------+--------------+----------+------------+------+--------|
|Összesen| 54 623| 52 902| 49 660| 49 905| 21| 2 259| 0| 209 370|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

Tájékoztatom továbbá, hogy Társaságunk a szakmai gyakorlatnak megfelelően
az erdei faválasztékok nyilvántartása során a nettó köbmétert alkalmazza
mennyiségi egységként. A tonnára történő átszámítás a faanyag sűrűségének
és nedvességtartalmának változásai miatt az erdészeti nyilvántartásban nem
használatos.

 A táblázatban szereplő adatok helyes értelmezéséhez szíveskedjen
figyelembe venni továbbá azon körülményt, hogy a Társaságunk
vagyonkezelésében lévő területek nagysága 2017. évben 1296 hektárral
gyarapodott. Ennek megfelelően a 2018. évi fakitermelés-növekedés a
gazdálkodási terület bővülésére vezethető vissza.

 Szíves érdeklődését ezúton is köszönöm!

 
Üdvözlettel:

Sulyok Ferenc
vezérigazgató

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari  Zrt.
6000 Kecskemét, József A. u. 2.
Tel: +36 76 510 400; Fax: +36 76 328 318
E-mail: [1][KEFAG request email]
Honlap: [2]www.kefag.hu

References

Visible links
1. mailto:[KEFAG request email]
2. http://www.kefag.hu/

Tisztelt KEFAG Zrt!

Köszönöm!

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba