Erdélyi ingatlanok listája és ivói ingatlan szerződései

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Erzsébet Vagyonkezelő Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Erzsébet Vagyonkezelő Kft., illetve romániai leányvállalata, a MUNTACOP EXIM SRL tulajdonában levő romániai (erdélyi) ingatlanok listáját, feltűntetve azok címét.

Továbbá kérem megküldeni részemre az Ivóban, a 109/A szám alatt található, az Erzsébet Vagyonkezelő Kft., illetve romániai leányvállalata, a MUNTACOP EXIM SRL tulajdonában levő ingatlan megvásárlásával és/vagy megépítésével
kapcsolatos összes szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 30.

Üdvözlettel:

Erzsébet Vagyonkezelő Kft, Erzsébet Vagyonkezelő Kft.

Tisztelt kimittud.org!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján, a 2017. augusztus 30. napján, az Erzsébet Vagyonkezelő Kft. részére megküldött közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.
Társaságunk nem kötött romániai ingatlan megvásárlására, illetve megépítésére vonatkozó szerződést, valamint romániai ingatlan tulajdonjogával sem rendelkezik vagy rendelkezett.

Üdvözlettel:
Erzsébet Vagyonkezelő Kft.

idézett részek megjelenítése