EQUIS akkreditáció

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A legutóbbi EQUIS akkreditációs dokumentumokat elküldeni, s megjelölni annak érvényességét, ill. kérem, válaszolják meg, az igénylésem kézhezkapásának idejében rendelkeznek-e élő EQUIS akkreditációval.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 31.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

CORVINUS KÖZADAT, Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt Adatigénylő!

Ezúton tájékoztatom, hogy a 2022. június 1. napján érkezett közérdekű adatigénylését megkaptuk, amit JISZ/617/2022 iktatószámon nyilvántartásba vettünk.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 29. § (1) bekezdése alapján a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Az Infotv. 29. § (2) bekezdésben foglaltak szerint ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Üdvözlettel:
Budapesti Corvinus Egyetem

idézett részek megjelenítése

CORVINUS KÖZADAT, Budapesti Corvinus Egyetem

1 Melléklet

Iktatószám: JISZ/617-1/2022
Tisztelt Adatigénylő!
Adatigénylését az alábbiak szerint teljesítjük:
I. 
Az EQUIS akkreditációt folytató szervezet, az EFMD szabályzata szerint az
akkreditáció folyamatában keletkezett anyagok nem oszthatóak meg, csak az
akkreditációt szerzett intézmények listája nyilvános. (“The only
information in the public domain is the list of EQUIS accredited schools.”
2021 EQUIS Process Manual 8. és 9. oldal).
Ezért csak az Egyetem által készített dokumentumot tudjuk küldeni. A
folyamatban az Egyetem egy önértékelési jelentést („Self Assessment
Report”) adott le, ezt mellékeljük.
A vonatkozó EQUIS szabályzat melléklete azt is külön kiemeli, hogy az
akkreditációs folyamatban a felsőoktatási intézmény felé küldött,
értékelésről és döntésről szóló dokumentumok nem hozhatóak nyilvánosságra,
beleértve a látogatóbizottság jelentését, és az akkreditációs tanács
döntéséről szóló levelet is:
“…school may not use explicit extracts from the Accreditation Board letter
or attribute comments made to any individual…”
“The Peer Review Report may not be published…
…All recipients should be informed that the report is confidential and
that any further distribution of all or part of the report is not
allowed.”
 - 108. oldal, 2021 Equis Process Manual Annexes - Annex 19 Policy and
Publicity Guidelines for the Use of the “Equis” Brand
Az EQUIS Process Manual és mellékletei elérhetőek az alábbi webhelyen: 
https://www.efmdglobal.org/accreditation...
II.
Az EQUIS Accreditation Board 2021 december 14-i döntése alapján a
Budapesti Corvinus Egyetem úgynevezett „deferral” státuszba került, mely
azt jelenti, hogy a döntést követő 6 hónap után elveszíti az EQUIS
akkreditációt. Az adatigénylés pillanatában tehát még az Equis akkreditált
intézmények közé tartozott az Egyetem, de az említett deferral státuszban.
Ez hamarosan megváltozik, és lekerül az akkreditált intézmények
listájáról.
Üdvözlettel:
Budapesti Corvinus Egyetem

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: CORVINUS KÖZADAT
Elküldve: 2022. június 1., szerda 13:35
Címzett: [FOI #20159 email]
<[FOI #20159 email]>
Tárgy: RE: Közérdekűadat igénylés - EQUIS akkreditáció
 
Tisztelt Adatigénylő!

Ezúton tájékoztatom, hogy a 2022. június 1. napján érkezett közérdekű
adatigénylését megkaptuk, amit JISZ/617/2022 iktatószámon nyilvántartásba
vettünk.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) 29. § (1) bekezdése alapján a közérdekű adat megismerésére
irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon
belül tesz eleget.

Az Infotv. 29. § (2) bekezdésben foglaltak szerint ha az adatigénylés
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.

Üdvözlettel:
Budapesti Corvinus Egyetem

idézett részek megjelenítése