„Épületenergetikai fejlesztés a komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda épületében” iratok

Az igénylés részben sikeres volt.

Sarkadi-Nagy Márton

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

minden olyan iratot (ideértve azok módosításait és mellékleteit is),

amely a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda (2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky út 15 „Épületenergetikai fejlesztés a komáromi Szent Imre
Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda épületében” tárgyú közbeszerzési
eljárásával kapcsolatban keletkezett és az Önök kezelésében van,

különös tekintettel az Investment Project 2012 Kft. jogi képviselőjének levelére,

valamint az Önök által 2015. április 20-án postára adott, a Közbeszerzési Döntőbizottságnak címzett hivatalbóli kezdeményezésre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 22.

Üdvözlettel:

Sarkadi-Nagy Márton

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét, köszönettel megkaptuk.

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon rá.

idézett részek megjelenítése

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt Sarkadi-Nagy Márton Úr!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban kérem, fogadja a mellékelten
csatolt válaszlevelünket.

 

Üdvözlettel:

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt Sarkadi-Nagy Márton Úr!

 

 

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban kérem fogadja a mellékelten csatolt
válaszlevelünket.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

 

idézett részek megjelenítése