Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint „az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni
a) az építtető nevét, megnevezését,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az építési engedély számát,
c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,
d) a tervező nevét, megnevezését,
e) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését és elérhetőségét,
f) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét.”
A Budapest XII. kerület 10497/6 és 10503/9 10503/10 hrsz. ingatlanokon – a Hegyvidéki Önkormányzattal 2021. február 16. napján kötött kivitelezési szerződés alapján a Penta Általános Építő Kft. építési munkákat folytat. (A szerződésben a 10503/10 hrsz-t tüntették fel, de munkák ténylegesen a 10503/30 hrsz. ingatlanon folynak.) A területeken elmulasztották a fenti szabályoknak megfelelő információs táblák kihelyezését. Kérem, hogy szíveskedjenek tájékoztatni arról, mi az oka a táblák hiányának, illetve arról, hogy mikor szándékoznak a táblákat kihelyezni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 13.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Sipos Péter!

 

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján a válaszadási határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

Tel: (+36) 70 9389621

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

Feladó: Sipos Péter <[4][FOI #18539 email]>
Dátum: 2021. július 13. 18:41:33 CEST
Címzett: Hegyvidéki Önkormányzat <[5][email address]>
Tárgy: Közérdekű adatigénylés  - Építkezési információs tábla hiánya -
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint „az építési munkaterületen a
közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni
a) az építtető nevét, megnevezését,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható
befejezési időpontját, az építési engedély számát,
c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,
d) a tervező nevét, megnevezését,
e) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői
fedezetkezelő megnevezését és elérhetőségét,
f) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki
ellenőr nevét, nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét.”
A Budapest XII. kerület 10497/6 és 10503/9 10503/10 hrsz. ingatlanokon –
a Hegyvidéki Önkormányzattal 2021. február 16. napján kötött
kivitelezési szerződés alapján a Penta Általános Építő Kft. építési
munkákat folytat. (A szerződésben a 10503/10 hrsz-t tüntették fel, de
munkák ténylegesen a 10503/30 hrsz. ingatlanon folynak.) A területeken
elmulasztották a fenti szabályoknak megfelelő információs táblák
kihelyezését. Kérem, hogy szíveskedjenek tájékoztatni arról, mi az oka a
táblák hiányának, illetve arról, hogy mikor szándékoznak a táblákat
kihelyezni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 13.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #18539 email]

Ha a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal nem a(z) [7][Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére
benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/
4. mailto:[FOI #18539 email]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[FOI #18539 email]
7. mailto:[Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.!

Sajnálattal olvasom, hogy adatigénylésemnek nem tettek határidőben eleget. Álláspontom szerint hivatkozásuk a 2011. évi CXII. tv. 29. § (2) bekezdésére nem helytálló, hiszen nem jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, és teljesítése nem jár a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével.
A fentiekre tekintettel kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Sipos Péter!

 

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzathoz érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbi
tájékoztatást adom:

 

Az adatigénylésében szereplő jogszabály építésügyi hatósági engedélyhez
kötött tevékenység végzése során írja elő az információs tábla
kihelyezésének kötelezettségét.

 

Az adatigénylésben szereplő 10497/6 és 10503/9 10503/30 hrsz. alatti
területen nem építésügyi hatósági engedélyhez kötött munkavégzés folyt,
emiatt a tájékoztató tábla kihelyezésére nem volt szükség.

 

Kérem szíves visszajelzését, hogy adatigénylése és válaszunk honlapunkon
történő közzétételéhez hozzájárul-e.

 

Tájékoztatom, hogy a közzétételre anonimizálást követően kerül sor.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

Feladó: Sipos Péter <[4][FOI #18539 email]>
Dátum: 2021. július 13. 18:41:33 CEST
Címzett: Hegyvidéki Önkormányzat <[5][email address]>
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Építkezési információs tábla hiánya -
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint „az építési munkaterületen a
közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni
a) az építtető nevét, megnevezését,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható
befejezési időpontját, az építési engedély számát,
c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,
d) a tervező nevét, megnevezését,
e) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői
fedezetkezelő megnevezését és elérhetőségét,
f) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki
ellenőr nevét, nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét.”
A Budapest XII. kerület 10497/6 és 10503/9 10503/10 hrsz. ingatlanokon –
a Hegyvidéki Önkormányzattal 2021. február 16. napján kötött
kivitelezési szerződés alapján a Penta Általános Építő Kft. építési
munkákat folytat. (A szerződésben a 10503/10 hrsz-t tüntették fel, de
munkák ténylegesen a 10503/30 hrsz. ingatlanon folynak.) A területeken
elmulasztották a fenti szabályoknak megfelelő információs táblák
kihelyezését. Kérem, hogy szíveskedjenek tájékoztatni arról, mi az oka a
táblák hiányának, illetve arról, hogy mikor szándékoznak a táblákat
kihelyezni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 13.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/
4. mailto:[FOI #18539 email]
5. mailto:[email address]