Engedélyeztetési dokumentumok az Omszk park fáinak kivágására

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2018.06.19-én elkezdték kivágni az Omszk park fáit a játszótér és a futballpálya közötti területen. Ezen fák kivágásának engedélyezési folyamatában keletkezett összes irat (fakivágási engedély, milyen tervek készültek arra vonatkozóan, hogy hol és hány fa ültetésével pótolják a zöldfelület-veszteséget).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 19.

Üdvözlettel:

Gergely Cecília

Hegyes Tamás, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

Csatoltan megküldöm válaszlevelünket.

 

Üdv.:

 

[1]cid:[email protected]  

 

Hegyes Tamás

Környezetvédelmi előadó

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266, 

E-mail:
[2][email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levél feladóját és törölje gépéről e levelet.

 

 

 

References

Visible links
2. file:///tmp/[email address]

Belső felülvizsgálat kérése Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal közérdekűadat-igénylésekkel foglalkozó elsődleges kapcsolattartójától: Hegyes Tamás, környezetvédelmi előadó (Környezetvédelmi és Rendészeti Osztály)

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, tisztelt Hegyes Tamás!

2018. június 19-én közérdekű adatigénylést nyújtottam be az önök hivatalához, a következő tartalommal:
„2018.06.19-én elkezdték kivágni az Omszk park fáit a játszótér és a futballpálya közötti területen. Ezen fák kivágásának engedélyezési folyamatában keletkezett összes irat (fakivágási engedély, milyen tervek készültek arra vonatkozóan, hogy hol és hány fa ültetésével pótolják a zöldfelület-veszteséget).“
2018. július 13-án Hegyes Tamás ügyintéző (Környezetvédelmi és Rendészeti Osztály) a kérést áttette az illetékességgel rendelkező Pomázi jegyzőhöz, aki azóta sem reagált az adatigénylésre.
A 30 napos adatszolgáltatási határidő 2018. július 19-én lejárt.
Az eredeti igénylés és az önök hivatalának válasza az alábbi linken olvasható:

https://kimittud.atlatszo.hu/request/eng...

Kérem mielőbbi intézkedésüket, hogy az adatgazda Pomázi Polgármesteri Hivatal mielőbb eleget tegyen kötelezettségének és kiadja az általam igényelt közérdekű adatokat.

Üdvözlettel:

Gergely Cecília

Hegyes Tamás, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Gergely Cecília!

 

Csatoltan megküldöm válaszlevelünket.

 

Üdv.:

 

[1]cid:[email protected]  

 

Hegyes Tamás

Környezetvédelmi előadó

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266, 

E-mail:
[2][email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levél feladóját és törölje gépéről e levelet.

 

 

 

References

Visible links
2. file:///tmp/[email address]

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Gergely Cecilia!

Csatoltan megküldöm a  közérdekű adatigénylésére válaszomat

Üdvözlettel:

 

Szabóné Dr. Bartholomaei Krisztina

Jegyző

Pomázi Polgármesteri Hivatal

2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.

Telefonszám: +3626-814-381

Fax: +3626-325-640

 

From: [email address] [mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, August 01, 2018 5:48 PM
To: jegyzo
Subject: Attached Image

 

 

Hegyes Tamás, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Csatoltan megküldöm válaszunkat.

 

Üdv.:

 

[1]cid:[email protected]  

 

Hegyes Tamás

Környezetvédelmi előadó

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266, 

E-mail:
[2][email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levél feladóját és törölje gépéről e levelet.

 

 

 

References

Visible links
2. file:///tmp/[email address]