Tisztelt Nógrád Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft., 3100 Salgótarján 3494/12 hrsz. alatti telephelye számára a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által 2023. szeptember 1.-től jelen adatigénylés időpontjáig kiadományozott határozatokat, köztük a figyelmeztetések, bírságok kiszabását tartalmazó dokumentumokat

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 16.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Nógrád Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Bodnár Zsuzsa
részére
[1][FOI #24295 email]
Tisztelt Bodnár Zsuzsa Úrhölgy!
A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály csatoltan megküldi fenti tárgyban az
NO/HGO/687-4/2024 számú válasz levelét.
Tisztelettel:
Dr. Ispán Eszter
főosztályvezető asszony
nevében és megbízásából,
Kis Krisztina
igazgatási ügyintéző
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
06 (32) 795-148
KRID: 446270378 NMKHSJKVFO
[2]Image

References

Visible links
1. mailto:[FOI #24295 email]

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Nógrád Megyei Kormányhivatal

3 Melléklet

Bodnár Zsuzsa
részére
[1][FOI #24295 email]
Tisztelt Bodnár Zsuzsa Úrhölgy!
A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály csatoltan megküldi fenti tárgyban az
NO/HGO/687-4/2024 számú válaszlevelét.
Tisztelettel:
Dr. Ispán Eszter
főosztályvezető asszony
nevében és megbízásából,
Kis Krisztina
igazgatási ügyintéző
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
06 (32) 795-148
KRID: 446270378 NMKHSJKVFO
[2]Image

References

Visible links
1. mailto:[FOI #24295 email]