ELTE ÁJK kifizetés előterjesztések

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2012. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig a kari
közéleti ösztöndíjként és kiemelkedő hallgatói teljesítmény
egyszeri ösztöndíjaként – ELTE HKR 101. és 116. § – az ELTE ÁJK
hallgatóinak történt összes kifizetésre vonatkozó kari hallgatói önkormányzati vagy egyetemi hallgatói önkormányzati előterjesztés alábbi adatait:
- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a kiutalás indoka/jogcíme/célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték
- az átutalás napja
- bármilyen megjegyzés, ha szükségesnek találják.

Az átlátszó.hu korábban adatigényléssel élt az ELTE-nél a fenti kifizetések adatai tekintetében, de ezt az egyetem nem teljesítette. Mivel az ELTE kari hallgatói önkormányzatai az EHÖK-nek részei (részönkormányzatai), ezért fordulok közvetlenül az EHÖK-höz az adatigényléssel. A fenti kifizetésekről a HÖK alapszabálya/más szabályzata rendelkezik, illetve a HÖK javaslatára az egyetem vezetése dönt. Most ezeket a javaslatokat kérem megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 28.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

G. Szabó Dániel hozzászólt ()

Az adatokat az ELTE EHÖK anonim formában küldte el, pert indítottunk a név szerinti kifizetések megismerése érdekében.

G. Szabó Dániel hozzászólt ()

Itt érhetőek el a válaszul küldött anonim adatok: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1....

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...