Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2020. július 12-én a budapest @ jarokelo.hu címről küldött "Elszáradt faág" tárgyú közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen intézkedéseket tettek? Mikorra várható a probléma megoldása? (Bejelentés leírása és fotója elérhető itt: https://jarokelo.hu/67725 )

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 2.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adatig nyl s Elsz radt fa g Budapest XII.ker let Hegyvid ki nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatal.txt

    4K Download View as HTML

Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1][email address]
Nem sikerült kézbesíteni az üzenetet, mert erre a címre csak megfelelő
engedély birtokában lehet üzenetet küldeni.
[2]Az 5.7.1-es hibakódú levélkézbesítési problémák megoldása az Office
365-ben című témakörben további információt talál a hibáról.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: EXCHXII01.bp12ker.hu

[email address]
Remote Server returned '550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired;
authentication required'

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from EXCHXII01.bp12ker.hu (192.168.96.40) by EXCHXII01.bp12ker.hu
(192.168.96.40) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Mon, 2 Nov
2020 13:51:17 +0100
Received: from smtp.kimittud.org (52.57.14.250) by posta.hegyvidek.hu
(192.168.96.40) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1497.2 via Frontend
Transport; Mon, 2 Nov 2020 13:51:17 +0100
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id 6891B22087; Mon, 2 Nov 2020 12:54:35 +0000 (UTC)
Date: Mon, 2 Nov 2020 12:54:35 +0000
From: =?UTF-8?B?THVrw6FjcyBNw6F0w6k=?=
<[FOI #16149 email]>
To: "=?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= Budapest XII. =?UTF-8?B?a2Vyw7xsZXQ=?=
=?UTF-8?B?IEhlZ3l2aWTDqWtp?= =?UTF-8?B?IMOWbmtvcm3DoW55emF0?=
=?UTF-8?B?IFBvbGfDoXJtZXN0ZXJp?= Hivatal =?UTF-8?B?YWRhdGdhemTDoW7DoWwi?="
<[Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adatig=C3=A9nyl=C3=A9s__-?=
=?UTF-8?Q?_Elsz=C3=A1radt_fa=C3=A1g_-_Budapest_XII._ker=C3=BClet?=
=?UTF-8?Q?_Hegyvid=C3=A9ki_=C3=96nkorm=C3=A1nyzat_Polg=C3=A1rmesteri_Hivata?=
=?UTF-8?Q?l?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-WatchGuard-Spam-ID: v=2.3 cv=ZdljyfdA c=1 sm=1 tr=0 a=2iseYJTAjIZ8RVm0hWGQ6Q==:117 a=2iseYJTAjIZ8RVm0hWGQ6Q==:17 a=IkcTkHD0fZMA:10 a=nNwsprhYR40A:10 a=5KLPUuaC_9wA:10 a=M51BFTxLslgA:10 a=ihPHHPirAAAA:8 a=_wMC6i6hAAAA:8 a=3BlgGgfLAAAA:8 a=W6bdZ1cSDP8hpL5re54A:9 a=QEXdDO2ut3YA:10 a=-W-R03v6UqsA:10 a=GGYMVcqUAzs2id9GgzdX:22 a=qzhuzjjpqx4U8Xxz3BxC:22 a=PuOJJziamvEtR1FcE3Yd:22 a=pHzHmUro8NiASowvMSCR:22 a=6VlIyEUom7LUIeUMNQJH:22
X-WatchGuard-Spam-Score: clean
X-WatchGuard-Mail-Client-IP: 52.57.14.250
X-WatchGuard-Mail-From: [FOI #16149 email]
X-WatchGuard-AntiVirus: part scanned. clean action=allow
Return-Path: [FOI #16149 email]

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...

Molnár Viktória, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Kedves Máté!

Köszönettel vettük megkeresését, melyet továbbítottam a közérdekű adatigényléssel foglalkozó kollégámnak.

Üdvözlettel:

Molnár Viktória

Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu
www.facebook.com/Hegyvidek

idézett részek megjelenítése

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lukács Máté!

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz 2020. november 2. napján, elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbi tájékoztatást adom:

A https://jarokelo.hu/67725 számú bejelentésben foglaltakra figyelemmel Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal munkatársai intézkedtek a fa gallyazása iránt.

A gallyazás 2020. július 29. napján megtörtént.

Kérem szíves visszajelzését, hogy adatigénylése, illetve válaszunk honlapunkon történő közzétételéhez hozzájárul-e. Tájékoztatom, hogy a közzétételre anonimizált formában kerül sor.

Tisztelettel:

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna
jegyzői referens

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/5109
Tel: (+36) 70 9389621
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jónai Zsuzsanna!

Köszönöm válaszát.

Igen, a nevemet vállalva is hozzájárulok az adatigénylés és a válasz publikálásához az Önök honlapján.

Üdvözlettel:

Lukács Máté