Elszámolás az állami támogatásokkal

Becker András made this Közérdekűadat request to Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen részemre a Kormánnyal "a Versenyszféra és a
Kormány Állandó Konzultációs Fóruma feladatainak ellátásához
szükséges támogatás biztosítása (...)", illetve az "Országos
Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében való
közreműködés" tárgyban kötött
támogatási szerződés teljesítésére vonatkozó dokumentumokat:
szerződéseket,
teljesítési igazolásokat, illetve az elkészült írásos anyagokat ,
beszámolókat elektronikus másolatban megküldeni

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. május 7.

Üdvözlettel:

Becker András