Tisztelt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2021. július 18-án, szeptember 4-én, valamint október 15-én a szeged @ jarokelo.hu címről küldött "Élő fához kötött elektromos elosztó" tárgyú közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen intézkedéseket tettek? Mikorra várható a probléma megoldása? A bejelentés leírása és fotója elérhető itt: https://jarokelo.hu/bejelentesek/szeged/...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 17.

Üdvözlettel:
Bertalan Balázs

Szabó Tamás,

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Mellékletben megküldöm a 2021. december 17. napján küldött közérdekű
adatigénylésére tájékoztatásunkat.
Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

--
Tisztelettel:
Szabó Tamás
ügyintéző
Szeged MJV PH Városüzemeltetési Iroda
Közútkezelési csoport
Tel.: 06-62/564-451

Szabó Tamás,

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Mellékletben megküldöm a 2021. december 17. napján küldött közérdekű
adatigénylésére tájékoztatásunkat.
Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

--
Tisztelettel:
Szabó Tamás
ügyintéző
Szeged MJV PH Városüzemeltetési Iroda
Közútkezelési csoport
Tel.: 06-62/564-451

Szabó Tamás,

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Csatolom a tájékoztatóból lemaradt mellékleteket.

--
Tisztelettel:
Szabó Tamás
ügyintéző
Szeged MJV PH Városüzemeltetési Iroda
Közútkezelési csoport
Tel.: 06-62/564-451

2022. 01. 07. 13:14 keltezéssel, Szabó Tamás írta:

idézett részek megjelenítése

>