Tisztelt Nemzeti Védelmi Szolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy 2011. január 1. és 2015. október 31. között mennyi volt a bejelentett korrupciós cselekmények!

Kérem, évekre , az NVSZ által felügyelt szervezetekre és bűncselekmény típusokra lebontva adják meg az adatokat!

Ezek közül mennyi esetben végeztek megbízhatósági vizsgálatot?

A vizsgálatok közül mennyi volt eredményes, vagyis az NVSZ mennyi ügyben tettek feljelentést?

Kérem, adják meg azt is, hogy a feljelentések közül mennyi ügyben indult el a büntetőeljárás!

Továbbá kérem, közöljék azt is, hogy mennyi eljárás jutott el az első- vagy a másodfokú ítéletig!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 30.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta
Átlátszó szerkesztősége

Zita Nagyné Kormány, Nemzeti Védelmi Szolgálat

2 Attachments

Tisztelt Csikász Brigitta!

Mellékelten megküldöm a kért adatokat.

Tisztelettel:

NVSZ Sajtó

idézett részek megjelenítése

12:53 du. >>>
Tisztelt Nemzeti Védelmi Szolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt,
hogy 2011. január 1. és 2015. október 31. között mennyi volt a
bejelentett korrupciós cselekmények!

Kérem, évekre , az NVSZ által felügyelt szervezetekre és bűncselekmény

típusokra lebontva adják meg az adatokat!

Ezek közül mennyi esetben végeztek megbízhatósági vizsgálatot?

A vizsgálatok közül mennyi volt eredményes, vagyis az NVSZ mennyi
ügyben tettek feljelentést?

Kérem, adják meg azt is, hogy a feljelentések közül mennyi ügyben
indult el a büntetőeljárás!

Továbbá kérem, közöljék azt is, hogy mennyi eljárás jutott el az első-
vagy a másodfokú ítéletig!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a
feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható
meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az
adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét
költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus
úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra
tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem,
hogy
a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével
kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú
állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv.
29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az
adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az
adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem
jogosult
a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 30.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta
Átlátszó szerkesztősége

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #5578 email]

Ha a(z) Nemzeti Védelmi Szolgálat nem a(z) [NVSZ request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja
ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen
el
a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------