Elfogadott stratégiai és támogatási dokumentumokkal kapcsolatos előterjesztések

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a 192/2013. (12.18.) számú igazgatósági határozattal elfogadott előterjesztést (a társadalmi felelősségvállalási stratégia tárgyában),
b) a 197/2013. (12.23.) számú igazgatósági határozattal elfogadott javaslatot (a stratégiai együttműködésre javasolt intézmények körének, illetve támogatásuk mértékének meghatározása tárgyában),
c) a Magyar Nemzeti Banknak a 60/2013. (06.03.) számú igazgatósági határozattal elfogadott új támogatási elveit és az MNB támogatási rendszerének átalakítására vonatkozó javaslatot,
d) a 112/2013. (09.30.) számú igazgatósági határozattal elfogadott előterjesztést (egyes kiemelt közbeszerzési eljárások megindításának előzetes elvi jóváhagyásáról és az ezekhez kapcsolódó további elvi döntésekről),
e) a 31/2014. (02.07.) számú és az 55/2014 (03.10.) számú igazgatósági határozatokkal jóváhagyott, az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság 2014. január 17-i, március 4-i és március 7-i üléseinek jegyzőkönyvében szereplő támogatási döntések szövegét,
f) az MNB és a Kecskeméti Főiskola között együttműködési megállapodás létrehozásával összefüggő 124/2013. (10.09.) számú és 177/2013. (12.06.) számú igazgatósági határozatok elfogadására irányuló előterjesztéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 8.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

1 Melléklet

Tisztelt Hölgyem/Uram!

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz 2016. március 8-án érkezett – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű
adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatjuk:

 

Az adatkérése „a, b, c, d, f” pontjaiban megjelölt adatok olyan döntés
előkészítő adatnak minősülnek, melyek az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
megfogalmazottak szerint további jövőbeli döntés megalapozását is
szolgálják, illetve megismerésük az MNB törvényes működési rendjét
feladat- és hatáskörének befolyástól mentes ellátását veszélyeztetnék,
ezért a kérés teljesítésére ezen pontok esetében nem látunk lehetőséget.

 

Az adatkérés „e” pontjában kért információk esetében az adatkérést az
alábbi összefoglaló táblázattal teljesítjük, mely a hivatkozott
határozatokkal született támogatott szervezeteket és támogatási összegeket
tartalmazza.

Az Igazgatóság az ITB támogatási döntéseit jóváhagyta.

 

+------------------------------------------------------------------------+
| Támogatott szervezetek listája |Támogatási összeg (Forintban)|
|------------------------------------------+-----------------------------|
| Alapítvány a Daganatos Betegek | 3 000 000 |
| Gyógyításáért és Rehabilitációjáért | |
|------------------------------------------+-----------------------------|
| Alapítvány a Legkorszerűbb Onkológiai | 3 000 000 |
| Gyógyításért | |
|------------------------------------------+-----------------------------|
| Néprajzi Múzeum | 5 000 000 |
|------------------------------------------+-----------------------------|
| Agria Universitas Egyesület | 1 500 000 |
|------------------------------------------+-----------------------------|
|Római Katolikus Egyház Szeretetszolgálat -| 5 000 000 |
| Szent Erzsébet Szeretetotthon Alapítvány | |
|------------------------------------------+-----------------------------|
| Kecskeméti Főiskola | 300 000 |
|------------------------------------------+-----------------------------|
| magánszemély | 169 560 |
|------------------------------------------+-----------------------------|
| Vakok Batthyány László Római Katolikus | 3 704 699 |
| Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola | |
|------------------------------------------+-----------------------------|
| Nagycsaládosok Országos Egyesülete | 15 000 000 |
|------------------------------------------+-----------------------------|
| Pro Talentis Universitatis Alapítvány | 3 000 000 |
|------------------------------------------+-----------------------------|
| Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület | 1 500 000 |
|------------------------------------------+-----------------------------|
| Budapest Országúti Szent István Első | 500 000 |
| Vértanú Plébánia | |
|------------------------------------------+-----------------------------|
| Gazdálkodási és Tudományos Társaságok | 635 000 |
| Szövetsége | |
+------------------------------------------------------------------------+

 

Tisztelettel:

 

[1]cid:[email protected] MAGYAR NEMZETI BANK

Kommunikáció
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI 1054 Bp., Szabadság tér 9.
IGAZGATÓSÁG
Telefon: +36 (1) 428 2751

Fax: +36 (1) 428 8000

Email: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése