Elektronikus tájékoztatások

Szigeti Viktória made this Közérdekűadat request to KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést elutasította a(z) KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ.

Tisztelt Dunakeszi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen részleteiben is másolható elektronikus másolatban megküldeni részemre

közzétett elektronikus tájékoztatásait a közzététel dátumaival és ha van, a módosítás dátumával együtt fennállása kezdetétől az adatigénylés teljesítéséig terjedően.

Elektronikus tájékoztatás: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülő, közfeladatot ellátó szervek esetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) és az Eür. szerint előírt elektronikus közzétételi kötelezettség.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 5.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Tisztelt Dunakeszi Tankerületi Központ!

Adatigénylésem pontosítása:

Kérem, szíveskedjen a gyermek, a tanuló jogorvoslatára, a jogorvoslati kérelemre ügytípusra vonatkozó elektronikus tájékoztatása 2023. augusztus 4-ét követő közzétételi dátumát és az elektronikus tájékoztatás részleteiben kimásolható elektronikus másolatát rendelkezésemre bocsátani.
Kérem, szíveskedjen közölni még azt is, hogy pontos mikortól van lehetőség a “Jogorvoslati kérelem” E-papíron történő benyújtására.

2023. augusztus 5-én ezek az elektronikus tájékoztatói megismerhetőek a
“Tájékoztató anyagok”
-ban:

“Integritás tájékoztató

Foglalkoztatotti belső visszaélés-bejelentési rendszer tájékoztatója”

itt:
http://kk.gov.hu/tajekoztato-anyagok45

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 5.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó, KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan küldöm a tárgyi levelet.

 

Tisztelettel:

 

Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató megbízásából

 

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó

jogi referens

Igazgatói Titkárság

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Tel.: +36 27 795 293

E-mail: [1][email address]

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó!

Kérem annak szíves vizsgálatát, hogy a tankerületi központ közzétételi tevékenysége, cselekményei jogszabályt sértettek, sértenek.

A tankerületi központ csak az adatigénylésre tette közzé csak 2023 augusztusában csak ezt:

“DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT
Tájékoztatás a Dunakeszi Tankerületi Központnál e-Papír szolgáltatással intézhető ügytípusokról
Az e-Papír szolgáltatás egy általános célú elektronikus kérelem űrlap, mely díjmentes, és egyben hitelesített üzenetküldő alkalmazás. A szolgáltatás internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton köti össze az ügyfélkapuval rendelkező felhasználókat a szolgáltatáshoz csatlakozó szervezetekkel.
A szolgáltatás tehát az elektronikus ügyintézés egyszerű ügyintézési módja, lényegében a papíralapú szabad szöveges küldemény elektronikus változatának felel meg. A szolgáltatás igénybevétele feltételezi az érvényes Ügyfélkapu regisztrációt.
A szolgáltatás részletes leírása az alábbi linken érhető el:
https://magyarorszag.hu/szuf_hir?id=645a...
A Dunakeszi Tankerületi Központnál e-Papír szolgáltatással az elektronikus űrlap kitöltési felületén megjelenő, „ÜGYTÍPUSOK” megnevezésű, legördülő listából kiválasztható ügyek kezdeményezhetők.
A Dunakeszi Tankerületi Központ részére megküldött beadványok tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyintézési határidő alapján történik az ügyintézés.
Az e-papír szolgáltatás indítása a következő linken lehetséges:
https://epapir.gov.hu/
Az e-papír szolgáltatás útján történő ügyindítás lépései:
 a felületre történő bejelentkezést követően az eljáró természetes személy azonosító
adatai automatikusan kitöltésre kerülnek,
 első lépésben ki kell választani a címzettet: Dunakeszi Tankerületi Központ,
 majd a megjelenített témacsoportok és ügytípusok közül ki kell választani az
indítandót,
 ezt követően meg kell adni az alkalmazás által kért adatokat és a levél tárgyát,
 majd be kell gépelni a levél szövegét,
 a tovább a csatolmányokhoz gomb kiválasztásával mellékelhetők az ügyintézéshez
szükséges dokumentumok,
 végül a tovább a véglegesítéshez gomb kiválasztásával küldhető el a megkeresés.
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4. Telefon: +36-27-795-206 E-mail: [email address]”

itt: http://kk.gov.hu/download/2/43/23000/DTK...

Felhívom szíves figyelmét arra is, hogy az adatigénylésre adott válaszba foglalt, jogorvoslati kérelem benyújtásának E-papíron történő biztosítása “nyilvántartása” közadatot nem kértem, de megkaptam.
Ez alapján adatigénylésemet pontosítanom kell: kértem és kérem azt a közadatot, hogy tudja-e a tankerületi központ, hogy a tankerületi központ E-papír szolgáltatással biztosítja-e a tárgyi “jogorvoslati kérelem” benyújtását, és ha igen, mikortól.
És ha igen, ha nem, akar-e a tankerület a jogorvoslati eljárásáról, abban adatkezeléséről elektronikusan közzétenni bármit, vagy továbbra sem akarja a tankerület pl. az előzetes tájékoztatási, törvényi kötelezettségét sem teljesíteni.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó, KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan küldöm a tárgyi levelet.

Tisztelettel:

dr. Brückner Melinda főosztályvezető megbízásából

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó
jogi referens
Igazgatói Titkárság
Dunakeszi Tankerületi Központ
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Tel.: +36 27 795 293
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Adatvédelmi Tisztviselő, Információs Jogokkal Foglalkozó Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó ! Tisztelt Adatfelelős!

Nyilvános közzétételi egysége alapján tankerületi központ kizárólag ebben a három adatbázisban / nyilvántartásban, kizárólag a nevezett adatköröket kezeli kötelezően.

http://kk.gov.hu/download/9/c5/03000/DKT...
2023. szeptember 6-án:

“A Dunakeszi Tankerületi Központ mint közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
Adatbázis neve:
Adatkezelés formátuma:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Érintettek köre:
Adatok forrása:
Tárolt személyes adatok:
Közszolgálati alapnyilvántartás (KIRA rendszer)
elektronikus
Azonosítás, jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából.
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont
Kit. 174. § (6) és (7) bekezdés szerint jogviszony megszűnéséig kezelhető, ezt követően 50 év
Tankerületi Központ kormánytisztviselői
érintett
A kormánytisztviselő közszolgálati alapnyilvántartásban nyilvántartott adatai (Kit. 3. sz. melléklete alapján)
Közalkalmazotti alapnyilvántartás (KIRA rendszer)
elektronikus
A foglalkoztatással, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából.
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont
Jogviszony tartama alatt, és azt követően 5 év (Nkt. 41. § (10) bekezdés)
Tankerületi Központ által foglalkoztatott közalkalmazottak
érintett
Kjt. 5. melléklet szerint -Név, -Születési név,
-Születési idő, hely,
-Anyja neve, -Állampolgárság -Állandó lakcím, tartózkodási hely, -Adóazonosító jel,
- TAJ szám,
- Oktatási azonosító
- munkakör
- munkaidő
- munkavégzés helye
Besorolás, illetmény, címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
közalkalmazotti jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése
Nkt. 41. § (2) bekezdés szerint: a pedagógus oktatási azonosító száma, pedagógusigazolványának száma, a jogviszonya időtartama és heti munkaidejének mértéke.
Poszeidon iktatórendszerben kezelt partneradatok adatbázisa
elektronikus
Iratkezelési és a partnerekkel való kapcsolattartás céljából.
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont
Iratkezelési szabályoknak megfelelően
A Tankerületi Központtal partneri viszonyba kerülő természetes személyek, jogi személyek természetes személy képviselői, kapcsolattartói
érintett
név, lakcím/székhely adatok, e-mail cím, telefonszám.”

A nyilvántartott adatok között vannak közérdekből nyilvános adatok is az alábbiak szerint:

- 2011. évi CXCIX. törvén 179. § Közérdekből nyilvános adatnak minősül
a) a kormánytisztviselő neve,
b) a kormánytisztviselő állampolgársága,
c) a kormánytisztviselőt alkalmazó államigazgatási szerv neve,
d) a c) pontban meghatározott szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete,
e) a kormánytisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja,
f) a kormánytisztviselő munkakörének megnevezése és a betöltés időtartama,
g) a kormánytisztviselő vezetői kinevezésének és megszűnésének időpontja,
h) címadományozás adatai,
i) a kormánytisztviselő illetménye.

- https://naih.hu/dontesek-infoszab-allasf...

Az Info tv. alapján tisztelettel kérem, a fentiekben foglalt, Tankerületi Központ kezelésében lévő, kötelezően közzéteendő közadatokat kormánytisztviselőnként - ha Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó adatvédelmi tisztviselő, információs jogokkal foglalkozó személy kormánytisztviselőnek minősül, akkor a saját közérdekből nyilvános adataira is terjedően -
szíveskedjen, részleteiben is kimásolható elektronikus másolatban bárki számára megismerhetővé tenni a közzététel 2023. szeptemberi dátumával.

Ha tankerületi központ nem adatközlő, kérem a tankerületi központ adatközlője közadatot is szíveskedjen bárki számára megismerhetővé és terjeszthetővé tenni.

Az információszabadság sérelmének indokolatlan késedelem nélküli megszüntetését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó, KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan küldöm a tárgyi levelet.

 

Tisztelettel:

 

dr. Brückner Melinda főosztályvezető megbízásából

 

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó

jogi ügyintéző

Igazgatói Titkárság

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Tel.: +36 27 795 293

E-mail: [1][email address]

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Kormány által intézményfenntartásra kijelölt Szerv és a Szerv Kormánytisztviselője!

1. § (1) E törvény (2011. évi CXCIX. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről) hatálya – nemzetközi jogi vagy uniós jogi kötelezettség teljesítése érdekében törvény eltérő rendelkezése hiányában –
c) a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv kormánytisztviselőjének és kormányzati ügykezelőjének kormányzati szolgálati jogviszonyára terjed ki.

179. § Közérdekből nyilvános adatnak minősül
a) a kormánytisztviselő neve,
b) a kormánytisztviselő állampolgársága,
c) a kormánytisztviselőt alkalmazó államigazgatási szerv neve,
d) a c) pontban meghatározott szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete,
e) a kormánytisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja,
f) a kormánytisztviselő munkakörének megnevezése és a betöltés időtartama,
g) a kormánytisztviselő vezetői kinevezésének és megszűnésének időpontja,
h) címadományozás adatai,
i) a kormánytisztviselő illetménye.

Adatigénylésemet fenntartva kérem a jogértelmezéséről, jogalkalmazásáról szóló állásfoglalásának a fentiek tudomásulvételét követő megváltoztatása vagy változatlan fenntartása szerinti teljesítést vagy indokolt elutasítást szíveskedjen közölni.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó, KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan küldöm a tárgyi levelet.

 

Tisztelettel:

 

dr. Brückner Melinda főosztályvezető megbízásából

 

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó

jogi ügyintéző

Igazgatói Titkárság

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Tel.: +36 27 795 293

E-mail: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közzétételre Kötelezett!

Köszönettel olvastam jogi állásfoglalása fenntartását és annak a ténynek a megerősítését, hogy közérdekből nyilvános adata nem nyilvános, annak kötelező közzétételét állásfoglalására hivatkozva megtagadja.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória