Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Szabolcs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Elbírja-e a Rákóczi híd az 1-es villamost?

We're waiting for Szabó Szabolcs to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
- A Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiegészítő hídvizsgálatokat arra vonatkozóan, hogy a Rákóczi híd elbírja – e az 1-es villamost?
-Amennyiben nem készültek ilyen hatástanulmányok, milyen számítások alapján döntöttek úgy, hogy az Európai Unió által is finanszírozott szakaszfelújítások és bővítések kivitelezhetők?
-Mekkora összegű kötbért kell fizetni az átadás késlekedése miatt?
-Tovább várom azokat a hatástanulmányokat, alternatív megoldási javaslatokat, illetve költségvetési számításokat is, amelyek arra az estere vonatkoznak, ha kiderül, hogy a Rákóczi híd nem bírja el az 1-es villamost.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 15.

Üdvözlettel:

dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő
( Együtt - a Korszakváltók Pártja)

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0001660/2015 

dr. Szabó Szabolcs

[FOI #3745 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt dr. Szabó Szabolcs!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.

 

Válaszunkat legkésőbb 2015. február 14-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét. 

 

Budapest, 2015. január 23.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Szabolcs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.