Egyetemi oktatók megoszlása munkakör szerint

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy pontosan hány főből áll az egyetem tanári kara, illetve milyen az oktatók megoszlása az alábbi fokozatok szerint: tanársegéd, adjunktus, docens, tanár.

Küldjék el azt is, hogy a teljes tanári karból jelenleg:
- hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val
- hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 29.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

PTE Info, Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Levélíró! 

 

Köszönjük megkeresését, a Pécsi Tudományegyetem megkapta levelét. 

Munkatársaink eljuttatják az illetékes egységhez kérdéseit, melyekre minél
hamarabb, de legkésõbb 30 munkanapon belül választ kap. 

Válaszunk megküldéséig kérjük szíves türelmét. 

 

Tisztelettel: 

 

PTE Rektori Kabinet 

Kapcsolati Igazgatóság 

***
Thank you for contacting us, the University of Pécs has received your
letter.
Our colleagues will forward your questions to the responsible
organisational unit, and you will receive an answer as soon as possible,
within 30 days at most.
We thank you for your patience until then.
 
Yours sincerely,
 
University of Pécs
Rector’s Cabinet
Directorate for Connections

--------------------------------------------------------------------------

Tájékoztatjuk, hogy a Pécsi Tudományegyetem adószáma és bankszámlaszáma
2021.08.01-tõl megváltozott. Új adószámunk: 19308681-2-02
A további módosult adatok a Pécsi Tudományegyetem honlapján
megtalálhatóak.
We would like to inform you that the tax number and bank account number of
the University of Pécs have changed since August 1, 2021. New tax number:
HU 19308681
The modified data are available on the website of the University of Pécs.
A PTE Zöld Egyetem programja jegyében kérem, ne nyomtassa ki ezt az
e-mail-t, kivéve, ha szükséges.
Green University - Please do not print this e-mail unless it's necessary.

Jogi Főosztály, Pécsi Tudományegyetem

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ezúton tájékoztatom, hogy Egyetemünk az Ön által 2021. október 29. napján
megküldött „Közérdekű adatigénylés - Egyetemi oktatók megoszlása munkakör
szerint - Pécsi Tudományegyetem” tárgyú megkeresését megvizsgálta és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény alapján

 

– közérdekű adatigénylésnek tekinti –

 

amely megkeresésre az alábbiakban, valamint a csatolt .xlsx formátumú
dokumentumban küldjük válaszunkat.

 

Ön a benyújtott kérelmében az alábbi kérdéseket tette fel:

 1. „Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt,
hogy pontosan hány főből áll az egyetem tanári kara, illetve milyen az
oktatók megoszlása az alábbi fokozatok szerint: tanársegéd, adjunktus,
docens, tanár.”

 

Kérelmében megjelölt adatokat a mellékelt .xlsx formátumú dokumentumban
összefoglalva küldjük meg.

 

 2. „Küldjék el azt is, hogy a teljes tanári karból jelenleg:

- hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val

- hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal”

 

A fentiekben jelölt további kérdésére .xlsx  formátumú dokumentumban,
valamint az alábbiakban részletezett választ adjuk:

o Tanársegéd, akik 3 évnél régebbi PhD-val rendelkezik : 26 fő
o Habilitált oktató, akik docensnél alacsonyabb fokozattal
rendelkeznek:  18 fő (adjunktus munkakörben)

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100 Fax: +36 72/501-655”

 

Feladó: Szopkó Zita <[1][FOI #19113 email]>
Elküldve: 2021. október 29., péntek 8:15
Címzett: PTE Info <[2][PTE request email]>
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Egyetemi oktatók megoszlása munkakör
szerint - Pécsi Tudományegyetem

 

„Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy
pontosan hány főből áll az egyetem tanári kara, illetve milyen az oktatók
megoszlása az alábbi fokozatok szerint: tanársegéd, adjunktus, docens,
tanár.

Küldjék el azt is, hogy a teljes tanári karból jelenleg:
- hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val
- hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 29.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita
-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #19113 email]

Ha a(z) Pécsi Tudományegyetem nem a(z) [4][PTE request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

--------------------------------------------------------------------------

Tájékoztatjuk, hogy a Pécsi Tudományegyetem adószáma és bankszámlaszáma
2021.08.01-től megváltozott. Új adószámunk: 19308681-2-02
A további módosult adatok a Pécsi Tudományegyetem honlapján
megtalálhatóak.
We would like to inform you that the tax number and bank account number of
the University of Pécs have changed since August 1, 2021. New tax number:
HU 19308681
The modified data are available on the website of the University of Pécs.
A PTE Zöld Egyetem programja jegyében kérem, ne nyomtassa ki ezt az
e-mail-t, kivéve, ha szükséges.
Green University - Please do not print this e-mail unless it's necessary.

References

Visible links
1. mailto:[FOI #19113 email]
2. mailto:[PTE request email]
3. mailto:[FOI #19113 email]
4. mailto:[PTE request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about