Egyetemi oktatók megoszlása munkakör szerint

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Állatorvostudományi Egyetem Budapest!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy pontosan hány főből áll az egyetem tanári kara, illetve hogyan oszlanak meg az oktatók az alábbi fokozatok szerint: tanársegéd, adjunktus, docens, tanár.

Küldjék el azt is, hogy a teljes tanári karból jelenleg:
- hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val
- hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 26.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Battay Márton Balázs, Állatorvostudományi Egyetem Budapest

1 Attachment

Szopkó Zita adatigénylő részére

           

 

Tárgy: közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése

 

 

Tisztelt Szopkó Zita!

 

Az Állatorvostudományi Egyetem (1078 Budapest, István u. 2) (a
továbbiakban: Egyetem) részére október 26-án benyújtott közérdekű adat
megismerése iránti igényét az Egyetem megkapta és az abban foglaltakat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 29. § (1) bekezdésében
meghatározott határidőben teljesíti.

 

E körben kérem, engedje meg, hogy az alábbiakról tájékoztassam.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy
pontosan hány főből áll az egyetem tanári kara, illetve hogyan oszlanak
meg az oktatók az alábbi fokozatok szerint: tanársegéd, adjunktus, docens,
tanár.

Egyetemen munkaviszonyban foglalkoztatott tanári kar 96 fő, ebből

-tanársegéd: 19 fő,

-adjunktus: 21 fő,

-docens: 41 fő,

-egyetemi tanár: 15 fő.
Küldjék el azt is, hogy a teljes tanári karból jelenleg:
- hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val
- hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal

- hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val – 0 fő
- hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal – 1
fő, aki most kapta meg a habilitációs oklevelét és a személyügyi terv
szerint 2022.01.01-től docensi munkakörben kerül foglalkoztatásra.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Állatorvostudományi Egyetem kiemelt értéknek
tekinti oktatóit és kutatóit, ezért évente kétszer készül személyügyi
terv, ami az egyetemi oktatók, kutatók, tanárok alkalmazását, illetve a
már kinevezett oktatók és kutatók előléptetését segíti. Ennek
eredményeként a feltételek teljesítése esetén az előléptetésre nem kell
egy egész évet várni, ami sokkal kiegyensúlyozottabbá teszi a rendszert.

 

Budapest, 2021. november 10.

 

Tisztelettel:

 

 

 

Dr. Battay Márton
főtitkár
Állatorvostudományi Egyetem
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 1-478-4104

Márton BATTAY PhD
Secretary-General
University of Veterinary Medicine
H-1078 Budapest, István u. 2.
Tel: +36-1-478-4104

 

 

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.