Tisztelt Budapesti Gazdasági Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy:
- összesen hány fős az egyetem tanári kara
- ezek közül mennyi a főállású, illetve a külsős oktató
- az oktatók közül jelenleg hányan tanítanak az egyetemen ellentételezés, díjazás nélkül.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 3.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Hallgatói Szolgáltatási Osztály PSZK, Budapesti Gazdasági Egyetem

 

Ez egy automatikus válasz  üzenet, kérjük ne válaszoljon rá!

 

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk levelét, válaszunkig szíves türelmét kérjük.

 

 

A HSZO nyitva tartásáról személyes ügyintézés céljából az alábbi linken
tájékozódhat:

[1]https://uni-bge.hu/hu/pszk/hallgatoi-szo...

 

 

GYIK: [2]https://uni-bge.hu/hu/gyik

 

HKR:
[3]https://webapi.uni-bge.hu/api/media/Zmls...

 

 

Üdvözlettel:

PSZK HSZO

 

References

Visible links
1. https://uni-bge.hu/hu/pszk/hallgatoi-szo...
2. https://uni-bge.hu/hu/gyik
3. https://webapi.uni-bge.hu/api/media/Zmls...

Dr. Legény Krisztián, Budapesti Gazdasági Egyetem

3 Attachments

Tisztelt Szopkó Zita Asszony!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban csatoltan küldöm a válaszunkat.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

dr. Legény Krisztián

Jogi és Humánpolitikai Főosztályvezető

ügyvivő-szakértő

 

Budapesti Gazdasági Egyetem

Jogi Igazgatóság

Jogi és Humánpolitikai Főosztály

1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

44. iroda

+36 1 469 6727

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Legény Krisztián!

Nagyon szépen köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Szopkó Zita