Egyes vasútvonalak utasforgalmi adatai 2024. JÚNIUS

Az igénylés megválaszolása késik. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) MÁV-START Zrt. adatgazdának normális esetben által (részletek)

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az alábbi vasútvonalak utasforgalmi adatait 2024. JÚNIUS hónapra vonatkozóan:

4. sz. vasútvonal (Nyergesújfalu–Komárom)
14. sz. vasútvonal (Pápa–Csorna)
23. sz. vasútvonal (Zalaegerszeg–Rédics)
35. sz. vasútvonal (Siófok–Kaposvár)
66. sz. vasútvonal (Villány–Mohács)
94. sz. vasútvonal (Sajóecseg–Tornanádaska)
106. sz. vasútvonal (Sáránd–Nagykereki)
127. sz. vasútvonal (Gyoma–Szeghalom)

TOVÁBBÁ, tájékoztatást szeretnék kérni, hogy a kimutatott utasforgalmi adatokon túlmenően az említett vasútvonalak illetve vonalszakaszok tekintetében rendelkeznek-e információval az alábbiakkal kapcsolatban:
nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak (különösen: vármegyebérlet, országbérlet, Magyarország24 napijegy, vármegye24 napijegy); jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 14 év alattiak, fogyatékossági támogatásban részesülők, ellátottak utazási utalványával rendelkezők, nagycsaládosok, utazási jogosultsággal rendelkező határon túli magyarok); START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak; vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

Történt, ill. történik-e utasszámlálás? Rögzítésre, kimutatására kerülnek-e a fenti adatok? Milyen módon igyekszik reális képet kapni a vasútvonalak és vonalszakaszok valós utasszámairól?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 30.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2024.06.30. napján beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés
teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Budapest, 2024. július

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 NAPON BELÜL választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Az adatok rendelkezésre állása esetén, a 15 napos hosszabbítás lejártát megelőzően kérem válaszadás haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Komló, 2024.07.15.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor