Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az alábbi vasútvonalak utasforgalmi adatait 2024. ÁPRILIS hónapra vonatkozóan:

4. sz. vasútvonal (Nyergesújfalu–Komárom)
14. sz. vasútvonal (Pápa–Csorna)
23. sz. vasútvonal (Zalaegerszeg–Rédics)
35. sz. vasútvonal (Siófok–Kaposvár)
66. sz. vasútvonal (Villány–Mohács)
94. sz. vasútvonal (Sajóecseg–Tornanádaska)
106. sz. vasútvonal (Sáránd–Nagykereki)
127. sz. vasútvonal (Gyoma–Szeghalom)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 10.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre kérem a válaszadás haladéktalan teljesítését, amint az adatok rendelkezésre állnak.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2024. május 24.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2024.05.10. napján beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Budapest, 2024. május

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2024.05.10. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.[1][1]

 

Az adatigénylésének megfelelően a táblázat tartalmazza mindazon utasokat,
akiknek belföldi menetjegyén vagy bérletén az adatkérésben megjelölt
vonalak vagy vonalszakaszok szerepelnek.

 

1.      táblázat:

 

┌────────────┬────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────────┐
│ Időszak │ 4-es vonal │14-es vonal│ 23-as vonal │35-ös vonal│
│ │ Nyergesújfalu – │ │Zalaegerszeg –│ Siófok – │
│ │ Komárom │ Pápa – │ Rédics │ Kaposvár │
│ │ │ Csorna │ │ │
├────┬───────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│2024│Április│ 1 886 │ 291 │ 1 499 │2       214│
├────┼───────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
└────┴───────┴────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────────┘

 

2.      táblázat:

 

┌────────────┬───────────┬─────────────────────┬────────────┬────────────┐
│ Időszak │66-os vonal│94-es vonal Sajóecseg│106-os vonal│127-es vonal│
│ │ Villány – │ – Tornanádaska │ Sáránd – │ Gyoma – │
│ │ Mohács │ │ Nagykereki │ Szeghalom │
├────┬───────┼───────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────┤
│2024│Április│ 724 │ 5 325 │ 4 184 │ 2 126 │
├────┼───────┼───────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────┤
└────┴───────┴───────────┴─────────────────────┴────────────┴────────────┘

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a fenti táblázat nem tartalmazza azokat az
utasokat, akik:

-      nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak
(különösen: vármegyebérlet, országbérlet, Magyarország24 napijegy,
vármegye24 napijegy);

-      jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 14 év
alattiak, fogyatékossági támogatásban részesülők, ellátottak utazási
utalványával rendelkezők, nagycsaládosok, utazási jogosultsággal
rendelkező határon túli magyarok);

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek);

-      nemzetközi utasok.

 

Budapest, 2024. június

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése