Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az alábbi vasútvonalak utasforgalmi adatait 2023. január 1. és 2024. február 29. közötti időszakra vonatkozóan (havi bontásban!) :

4. sz. vasútvonal (Nyergesújfalu–Komárom)
14. sz. vasútvonal (Pápa–Csorna)
23. sz. vasútvonal (Zalaegerszeg–Rédics)
35. sz. vasútvonal (Siófok–Kaposvár)
66. sz. vasútvonal (Villány–Mohács)
94. sz. vasútvonal (Sajóecseg–Tornanádaska)
106. sz. vasútvonal (Sáránd–Nagykereki)
127. sz. vasútvonal (Gyoma–Szeghalom)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 16.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre kérem a válaszadás haladéktalan teljesítését, amint az adatok rendelkezésre állnak.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 29.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ. Az adatok rendelésre állása esetén kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 2.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ. Az adatok rendelésre állása esetén kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 5.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ. Az adatok rendelésre állása esetén kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 10.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ. Az adatok rendelésre állása esetén kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 18.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2024.04.16. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.[1][1]

 

Az adatigénylésének megfelelően az alábbi táblázat tartalmazza a 2023.
január 1 – 2024. február 29. közötti időszakra vonatkozóan mindazon
utasokat, akiknek belföldi menetjegyén vagy bérletén az adatkérésben
megjelölt vonalak vagy vonalszakaszok szerepelnek.

 

66-os
14-es 35-ös vonal 106-os 127-es
4-es vonal vonal 23-as vonal vonal Villány 94-es vonal vonal vonal
Nyergesújfalu Pápa – Zalaegerszeg Siófok – – Sajóecseg – Sáránd – Gyoma –
Időszak – Komárom Csorna – Rédics Kaposvár Mohács Tornanádaska Nagykereki Szeghalom
2023 Január 1 728 471 2 222 11 424 1 444 10 556 30 146 5 468
2023 Február 2 081 662 2 116 11 515 2 627 11 151 28 713 4 898
2023 Március 2 329 639 2 497 12 071 1 534 12 267 30 464 5 763
2023 Április 2 697 742 3 169 10 935 2 100 13 214 28 428 6 276
2023 Május 2 448 617 2 705 5 668 1 386 10 755 10 284 4 464
2023 Június 2 005 450 3 335 4 815 1 119 10 009 9 088 3 561
2023 Július 2 044 466 2 753 4 321 1 033 11 354 7 551 3 778
2023 Augusztus 1 948 479 2 386 4 666 933 10 781 8 619 3 830
2023 Szeptember 1 650 336 1 869 3 636 748 8 143 8 595 2 890
2023 Október 1 261 222 1 928 3 453 926 8 357 8 425 3 385
2023 November 1 556 250 1 523 3 123 534 6 965 7 589 2 746
2023 December 1 406 271 1 977 3 166 584 7 788 7 813 3 226
2023 teljes év 23 153 5 605 28 480 78 793 14 968 121 340 185 715 50 285
2024 Január 1 037 207 1 474 2 907 567 5 506 6 694 2 135
2024 Február 867 240 1 598 2 996 1 360 6 062 7 032 2 466

Kérjük vegye figyelembe, hogy a fenti táblázat nem tartalmazza azokat az
utasokat, akik:

-      vármegye- vagy országbérlettel utaztak (2023. májustól);

-      nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;

-      jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 6 év
alattiak);

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek);

-      nemzetközi utasok.

 

A MÁV-START folyamatosan figyeli a szolgáltatási területén az utazásszámok
alakulását, a vonatok kihasználtságát, időközönként – beleértve a
nagyforgalmú vasútvonalakat is – utasszámlálási, illetve piackutatási
tevékenységet folytat, ám az igénylésében foglalt vasútvonalakat érintően
nem került kiadásra utasszámlálási feladat vagy azzal kapcsolatos
engedélyezés.

 

Budapest, 2024. május

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése