Egyes VASÚTVONALAK utasforgalmának összehasonlítása 2023. ÉV 01.-05. hónap

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az alábbi vasútvonalak utasforgalmi adatait (összefoglaló táblázatban a közlekedő napi járatok feltüntetésével) 2023. január -május közötti időszakra vonatkozóan:

Nagyatád–Somogyszob (38-as vasútvonal)
Villány–Mohács (66-os vasútvonal)
Balassagyarmat–Ipolytarnóc (78-as vasútvonal)
Vámosgyörk–Gyöngyös (85-ös vasútvonal)
Nyékládháza–Tiszaújváros (89-es vasútvonal)
Kál-Kápolna–Kisújszállás (102-es vasútvonal)
Fehérgyarmat–Zajta (113-as vasútvonal)
Komárom–Esztergom (4-es vasútvonal)
Székesfehérvár–Komárom (5-ös vasútvonal)
Székesfehérvár–Sárbogárd (45-ös vasútvonal)
Dombóvár (Godisa)–Komló (47-es vasútvonal)
Abaújszántó–Hidasnémeti (98-as vasútvonal)
Karcag–Tiszafüred (103-as vasútvonal)
Nyíregyháza-Nyírbátor (113-as vasútvonal)
Mátészalka–Csenger (114-es vasútvonal)
Mezőhegyes–Újszeged (121-es vasútvonal)
Mezőhegyes–Battonya (125-ös vasútvonal)
Szentes–Orosháza (147-es vasútvonal)
Gyékényes–Barcs (60-as vasútvonal)
Mátészalka–Záhony (111-es vasútvonal)
Nyíregyháza–Vásárosnamény (116-os vasútvonal)
Szarvas–Mezőhegyes (125-ös vasútvonal)
Szeghalom–Gyoma (127-es vasútvonal)
Szeghalom–Püspökladány (128-as vasútvonal)
Kötegyán–Szeghalom (128-as vasútvonal)
Szentes–Hódmezővásárhely (130-as vasútvonal)
Lakitelek–Szolnok (145-ös vasútvonal)
Kiskunfélegyháza–Szentes (147-es vasútvonal)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 3.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Választ az általam benyújtott adatigénylésre a törvényi határidőig nem kaptam.

Kérem annak haladéktalan megküldését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 20.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Adatigénylésemre továbbra sem kaptam választ!
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 25.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2023.07.03. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük 2023. január -május közötti időszakra vonatkozóan az adatigénylésben megjelölt vasútvonalak utazásszámai és az adott időpontban adott szakaszon leközlekedtetett vonatok darabszámát.
A jelen levelünkhöz mellékelt táblázat tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek 2023. I-V. hónapban vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1 állomásközt utaztak a megjelölt vonalszakaszon.
A táblázat nem tartalmazza azokat az utazásokat, amelyek:
- vármegye vagy országbérlettel utaztak;
- nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;
- jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 6 év alattiak, kedvezményre jogosult határon túli magyarok);
- START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;
- az adott vonalon esetlegesen elfogadott Volánbusz vagy más szolgáltató jegyével/bérletével utaznak
- vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése