Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az alábbi vasútvonalak utasforgalmi adatait 2018 és 2022 közötti időszakra vonatkozóan évenkénti bontásban:

4. sz. vasútvonal (Nyergesújfalu–Komárom)
14. sz. vasútvonal (Pápa–Csorna)
23. sz. vasútvonal (Zalaegerszeg–Rédics)
35. sz. vasútvonal (Siófok–Kaposvár)
66. sz. vasútvonal (Villány–Mohács)
94. sz. vasútvonal (Sajóecseg–Tornanádaska)
106. sz. vasútvonal (Sáránd–Nagykereki)
127. sz. vasútvonal (Gyoma–Szeghalom)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 16.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre kérem a válaszadás haladéktalan teljesítését, amint az adatok rendelkezésre állnak.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 29.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ. Az adatok rendelésre állása esetén kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 2.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ. Az adatok rendelésre állása esetén kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 5.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ. Az adatok rendelésre állása esetén kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 10.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ. Az adatok rendelésre állása esetén kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 18.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2024.04.16. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.[1][1]

 

Az adatigénylésének megfelelően az alábbi táblázat tartalmazza mindazon
utasokat, akiknek belföldi menetjegyén vagy bérletén az adatkérésben
megjelölt vonalak vagy vonalszakaszok szerepelnek.

 

1.      táblázat

 

┌───────┬──────────────┬───────────┬───────────────────┬───────────────┐
│ │ 4-es vonal │14-es vonal│ 23-as vonal │ 35-ös vonal │
│Időszak│ │ │ │ │
│ │Nyergesújfalu-│Pápa-Csorna│Zalaegerszeg-Rédics│Siófok-Kaposvár│
│ │ Komárom │ │ │ │
├───────┼──────────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ 2018 │8 721 │5 863 │28 973 │159 503 │
│teljes │ │ │ │ │
│ év │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ 2019 │9 591 │6 173 │26 204 │146 303 │
│teljes │ │ │ │ │
│ év │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ 2020 │5 528 │4 276 │20 879 │107 880 │
│teljes │ │ │ │ │
│ év │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ 2021 │6 808 │4 426 │23 388 │107 333 │
│teljes │ │ │ │ │
│ év │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ 2022 │26 033 │6 680 │31 111 │129 213 │
│teljes │ │ │ │ │
│ év │ │ │ │ │
└───────┴──────────────┴───────────┴───────────────────┴───────────────┘

 

2.      táblázat

 

┌──────────┬──────────────┬──────────────────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │ │ 106-os │ │
│ │ 66-os vonal │ 94-es vonal │ vonal │ 127-es vonal │
│ Időszak │ │ │ │ │
│ │Villány-Mohács│Sajóecseg-Tornanádaska│ Sáránd- │Gyoma-Szeghalom│
│ │ │ │Nagykereki│ │
├──────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ 2018 │26 880 │214 654 │345 643 │89 808 │
│teljes év │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ 2019 │26 426 │196 136 │355 525 │87 960 │
│teljes év │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ 2020 │11 376 │148 775 │279 094 │49 819 │
│teljes év │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│2021teljes│7 818 │139 536 │288 635 │50 082 │
│ év │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ 2022 │14 138 │157 844 │343 089 │64 065 │
│teljes év │ │ │ │ │
└──────────┴──────────────┴──────────────────────┴──────────┴───────────────┘

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a fenti táblázat nem tartalmazza azokat az
utasokat, akik:

-      nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;

-      jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 6 év
alattiak);

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek);

-      nemzetközi utasok.

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy 2020. évben és 2021. évben a járványhelyzet
miatt jelentősen csökkent az utasforgalom.

 

A MÁV-START folyamatosan figyeli a szolgáltatási területén az utazásszámok
alakulását, a vonatok kihasználtságát, időközönként – beleértve a
nagyforgalmú vasútvonalakat is – utasszámlálási, illetve piackutatási
tevékenységet folytat, ám az igénylésében foglalt vasútvonalakat érintően
nem került kiadásra utasszámlálási feladat vagy azzal kapcsolatos
engedélyezés.

 

Budapest, 2024. május

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése