Egyéni elbírálás menete a tartozással rendelkező önkormányzati bérlők esetében

Aradi Fanni Sarolta made this Közérdekűadat request to Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen válaszukat elektronikus másolatban megküldeni részemre!

A kilakoltatási moratórium lejártával a Pécsi Ellátó Központ minden nyilvántartott önkormányzati tartozónak, vagyis több mint kétezer háztartásnak postázott aktuális tartozása alapján fizetési felszólítást. A 8 napos fizetési határidőt részletfizetés kezdeményezésével is lehet teljesíteni, így elkerülve a szerződésbontást.

Milyen kritériumok alapján kötnek részletfizetési megállapodást? Született-e az egyéni elbírálás menetét szabályozó önkormányzati határozat az elmúlt időszakban?

Amennyiben ilyen nem született:

Mi a tartozás felső határa, ameddig lehetőséget biztosítanak részletfizetésre? Milyen hosszúságú törlesztést biztosítanak a bérlőknek, hány évre bontják a tartozás visszafizetésének lehetőségét?
Mit javasolnak annak a bérlőnek, aki jövedelmi viszonyai miatt nem tud magasabb törlesztőrészletet vállalni?

Kiknek biztosítják a részletfizetés lehetőségét? Számít-e az egyéni elbírálásban, hogy a bérlő rendelkezik-e érvényes bérleti szerződéssel?

Az elmúlt két hónapban hány ügyfél kereste fel a Lakásgazdálkodási Csoportot és kért egyéni elbírálást tartozásának ügyében?

- Mekkora arányban kerültek elutasításra jogcím nélküli bérlők? Esetükben elindult-e a kilakoltatási eljárás?

- Hány esetben haladta meg a tartozás mértéke a részletfizetés lehetőségét? Ezekben az esetekben kezdeményezve lett-e a szerződésbontás, vagy lejárt szerződés esetén a kilakoltatási eljárás?

- Vizsgálja-e az ügyintéző az egyéni elbírálás során a tartozás jogszerűségét, hogy a bérlő jövedelmi viszonyának megfelelő lakbér-kategóriában volt-e a tartozás keletkezésének időszakában? Ha igen, indult-e eljárás a visszamenőleges felülbírálatra? Ha nem, miért nem?

- Hány esetben jelezte bérlő, hogy alacsonyabb lakbér-kategóriába szeretne kerülni és közülük kiknek indította el szociális lakbér-kérelmét az ügyintéző?

- Értesítette-e a Lakásgazdálkodási Csoport a tartozással rendelkező bérlőket az egyéni elbírálás lehetőségéről, ha igen, milyen fórumokon?

Van-e a Lakásgazdálkodási Csoport ügyintézőinek kiadott egységes, általános útmutató az egyéni elbírálás menetéről és kritériumairól? Tájékoztatva vannak-e a bérlők ezekről? Amennyiben van ilyen útmutató, kérjük annak másolatának elküldését!

Mi a terve a Lakásgazdálkodási Csoportnak azokkal a bérlőkkel, akik nem jelennek meg az ügyfélfogadáson és így nem indul el egyéni elbírálásuk? Hány esetben bontották fel a szerződést és indították el a kilakoltatási eljárást olyan bérlő ügyében, aki nem kereste a Csoportot, és akit nem ért el az ügyintéző?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 24.

Üdvözlettel:
Aradi Fanni
A Város Mindenkié Pécs csoport

Aradi Fanni Sarolta

Tisztelt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján adatigénylést terjesztem elő szeptember 24-én.

Válaszadási kötelezettségük október 9-én lejárt, ám a vírushelyzetre való tekintettel, csaknem egy hónapot várva, most küldök emlékeztetőt, hogy továbbra is várjuk válaszukat!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 4.

Üdvözlettel:

Aradi Fanni Sarolta