Egyedi támogatási kérelmek

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megye Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., a Pest Megyei Önkormányzat részére 2021. szeptember 13-tól jelen adatigénylés időpontjáig benyújtott egyedi támogatási kérelmeket.

2., a Pest Megyei Önkormányzat részéről nyújtott egyedi támogatások dokumentumait (határozatokat, szerződéseket) 2021. szeptember 13-tól jelen adatigénylés időpontjáig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 27.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest Megye Önkormányzata!

Emlékeztetem, hogy a február 27-én küldött adatigénylésem Info tv. szerinti 15 napos válaszadási határideje lejárt.
Kérem, szíveskedjék az alábbi adatigénylésre választ küldeni:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., a Pest Megyei Önkormányzat részére 2021. szeptember 13-tól jelen adatigénylés időpontjáig benyújtott egyedi támogatási kérelmeket.

2., a Pest Megyei Önkormányzat részéről nyújtott egyedi támogatások dokumentumait (határozatokat, szerződéseket) 2021. szeptember 13-tól jelen adatigénylés időpontjáig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 15.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Kohári Tibor, Pest Megye Önkormányzata

Tisztelt Bodnár Zsuzsa,

 

az Ön által kért adatokat nem tudom átküldeni, mert a fájlok mérete túl
nagy, mammutmail-ben nem fogadja el azt email címét. Kérem lehetőség
szerint adjon meg egy másik email címet.

 

Köszönettel:

 

Kohári Tibor

aljegyző

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

1052 Budapest, Városház u. 7.

Tel: 06-1-233-6812; Fax: 06-1-233-6890

Email:  [1][email address]

Web: [2]www.pestmegye.hu

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.pestmegye.hu/

Tisztelt Kohári Tibor!

Kérem, WeTransfer-rel vagy egy linkre feltéve küldje el a dokumentumokat ( s akkor megnyitom egyenként a file-okat). Az is megoldás, ha több emailben küldi el.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

[1][IMG]

Your code is: 476251
This code will be active for 60 minutes. If you don't enter it on the
WeTransfer page you just visited within that time, you can resend it from
your transfer.

If you don't recognize or expect this email, you can always report
suspicious behaviour to our support team.
The WeTransfer Team

[2]Click 'Download images' to view images

Beautifully obvious tools to keep your ideas moving. [3]WeTransfer,
[4]Collect, [5]Paper, [6]Paste and [7]WePresent.

Willem Fenengastraat 19, 1096 BL, Amsterdam, NL 2116 Zeno Pl, Venice, CA
90291, USA (Send snacks.)

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
2. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
3. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
4. https://collect.wetransfer.com/?utm_camp...
5. https://paper.bywetransfer.com/?utm_camp...
6. https://paste.bywetransfer.com/?utm_camp...
7. https://wepresent.wetransfer.com/?utm_ca...

This transfer expires on 2022-03-23

[1]Click 'Download images' to view images

[2][email address]
sent you közérdekű adatok megküldése
4 items, 79.7 MB in total ・ Expires on 23 March, 2022
[3]Get your files
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/517df52...
4 items
GPB_hatarozatok.zip
7.32 MB
egyedi_tam_kerelem.zip
48.2 MB
egyedi_tamogatasi_kerelmek.pdf
24.1 MB
kozedeku_adatkeres_76_4_2022_egyedi_tam_kerelem.pdf
77.9 KB

To make sure our emails arrive, please add [5][email address] to [6]your contacts.

[7]About WeTransfer   ・   [8]Help   ・   [9]Legal   ・   [10]Report this transfer as spam

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
2. mailto:[email address]
3. https://wetransfer.com/downloads/517df52...
4. https://wetransfer.com/downloads/517df52...
5. mailto:[email address]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/about?utm_campaig...
8. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
9. https://wetransfer.com/legal/terms?utm_c...
10. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/....

Kohári Tibor, Pest Megye Önkormányzata

Tisztelt Asszonyom!

Átküldtem a Wetransfer oldalon keresztül a dokumentumokat.

Kohári T.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kohári Tibor!

Köszönöm a file-okat!

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa