Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás szobrainak az ára

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Egy a Természettel Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2021. májusában azt a tájékoztatást adták, hogy „a Szőke Gábor Miklós szobrászművész által készítendő szarvasszobor elkészítésére társaságunk nettó 189 millió forint+ ÁFA összeget fog kifizetni.”

https://kimittud.atlatszo.hu/request/szo...

Ez az összeg megegyezik a szerződéseket tartalmazó táblázat által feltüntetett összeggel, amit a Dante Birodalomnak fizettek ki "szobrok" elkészítéséért.

https://api.onewithnature2021.org/upload...

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Összesen hány szobrot készített, mekkora összegért az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállításra Szőke Gábor Miklós szobrász?

2. Mennyibe kerültek tételenként a Szőke Gábor Miklós által készített szobrok, amiket az Egy a Természettel Vadászati Kiállításon állítottak ki.

• Vizslató Fátyol (vizsla)
• Hajtás közben (nyúl)
• Ne igyál előre a medve bőrére! (medve)
• Zrínyi halála (vaddisznó)
• Csodaszarvas
• Totem (bőgő szarvasbika)

3. Kérem, hogy csatolják a Szőke Gábor Miklóssal kötött szerződéseket az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás kapcsán.

4. Kovách Gergő mennyiért készítette el a 16 híres vadászról készült szobrokat a Hungexpóra?

5. Az F3 pavilon előtti kutyaszobrot ki készítette, és mennyiért?
https://www.facebook.com/photo?fbid=4188...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 7.

Üdvözlettel:

Zsilák Szilvia

One With Nature 2021, Egy a Természettel Nonprofit Kft.

Tisztelt Zsilák Szilvia !

Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése alapján Adatkezelő a közérdekű adatigénylésére 45 napon belül tud választ adni, tekintettel arra, hogy a 15 napon belüli válaszadás az Adatkezelő veszélyhelyzeti kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő ellátását veszélyeztetné. Az Adatkezelő szervezi a nemzetközi jelentőséggel bíró, 3 hetes „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítást. A Világkiállítás alatt az Adatkezelő, mint szervező feladatai minden nap tetemesek. Amennyiben a jelentős leküzdendő feladatok és megoldandó problémák között az Adatkezelőnek a közérdekű adatigénylést 15 napon belül kellene megválaszolnia, a Világkiállítás lebonyolítási feladataira – amelyek a COVID-19 világjárvány miatt a tervezettnél jóval összetettebbek – nem maradna elég ideje.

Üdvözlettel,

   EGY A TERMÉSZETTEL
    Vadászati és Természeti Világkiállítás
    Magyarország 2021
    -----------------------------------------------
    H-1122 Budapest, Maros utca 12.
    www.onewithnature2021.org
    

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #18969 email]

Ha a(z) Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem a(z) [Egy a Természettel Nonprofit Kft. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

One With Nature 2021, Egy a Természettel Nonprofit Kft.

1 Melléklet

Tisztelt Zsilák Szilvia!

1.)Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (2) bekezdés első mondata alapján csatolva küldöm Önnek a Dantebirodalom Kft-vel kötött szerződést, amelyben az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (1) bekezdése szerint az adatigénylő által meg nem ismerhető, üzleti titkot és személyes adatokat tartalmazó részeket kitakartuk.

Társaságunk az alábbi 3 db szobrot rendelte meg Szőke Gábor Miklóstól:

Totem
Hajtás közben
Vizslató Fátyol

A fennmaradó szobrokat kölcsönkaptuk a kiállításra, így azok áráról sajnos nincs tudomásunk

2.) A 16 vadásszobor installáció elkészítéséért társaságunk Kovách Gergely szobrászművész részére nettó 9.600.000 Ft összeget fizetett ki, amely a felhasználói jog ellenértékét teljeskörűen tartalmazza

3.) Az F3 pavilon előtti „kutyaszobor” a debreceni virágkarneválra készült „Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás” virágkocsijának része volt. A kérdéses alkotást is tartalmazó művészeti installációért társaságunk nettó 7.200.000 Ft összeget fizetett ki, amely többek között tartalmazta tervezési, statikai feladatok elvégzését, a vasváz elkészítését, a virágok válogatását és beszerzését , festését , tűzését , a művészeti kivitelezés díját, valamint a virágkarneválon történő bemutatás költségét is.

Tisztelettel,

   EGY A TERMÉSZETTEL
    Vadászati és Természeti Világkiállítás
    Magyarország 2021
    -----------------------------------------------
    H-1122 Budapest, Maros utca 12.
    www.onewithnature2021.org
    

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #18969 email]

Ha a(z) Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem a(z) [Egy a Természettel Nonprofit Kft. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Tisztelt One With Nature 2021!

Köszönöm a válaszukat. A többi három szobrot, - amik A Ne igyál előre a medve bőrére!, a Zrínyi halála, és a Csodaszarvas nevet kapták - , ki adta kölcsön a kiállításra?

Üdvözlettel:

Zsilák Szilvia