Szigeti Viktória

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információszabadságról szóló törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Hatóság részére bejelentett

adatvédelmi tisztviselő

- neve,
- elektronikus levélcíme,
- által képviselt adatfeldolgozó (Edudev Zrt.) megnevezése

közadatot

az Edudev Zrt. vonatkozásában,

ha azt ismeri, kezeli.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 9.

Üdvözlettel:

adatigénylő

Szigeti Viktória

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információszabadságról szóló törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Hatóság részére bejelentett

adatvédelmi tisztviselő

- neve,
- elektronikus levélcíme,
- által képviselt adatkezelő megnevezése

közadatot

a Budapest 1022 Budapest, Marczibányi tér 1. postai levélcímű adatkezelő vonatkozásában,

ha azt ismeri, kezeli.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 9.

Üdvözlettel:

adatigénylő

NAIH Iratkezelés, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Kedves Erzsi!

az alábbi közérdekű adatigénylést a NAIH-9415/2023 számra iktattam.
üdv
anna

idézett részek megjelenítése

Tisztelt NAIH Iratkezelés!

Adatigénylésemet, adatigénylésem pontosítását küldöm tisztelettel.

Az igényelt
elektronikus levélcímet az adatvédelmi tisztviselő,
által képviselt Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium éz Zenei AMI megnevezésű, Budapest 1022 Budapest, Marczibányi tér 1. postai levélcímű adatkezelő vonatkozásában igényeltem.

Kérem az adatvédelmi tisztviselő elektronikus levélcíme közadatát az alábbi megnevezésű adatkezelő tekintetében is:

- Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

- Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium

- Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Üdvözlettel:

adatigénylő

NAIH Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

NAIH Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Tisztelt NAIH!

Alábbi, a Kréta tanügyi nyilvántartási rendszer adatfeldolgozójának mulasztásáról szóló válaszát köszönettel megkaptam.

“Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 2023. november 9-én írt elektronikus levelében közérdekű adatigénylés keretében az Edudev Zrt. részéről a Hatóság részére bejelentett adatvédelmi tisztviselő nevének, elektronikus levélcímének, valamint az általa képviselt adatfeldolgozó (Edudev Zrt.) megnevezésének a megküldését kérte.
A Hatóság tájékoztatja, hogy az Edudev Zrt. részéről adatvédelmi tisztviselő bejelentésére nem került sor, az adatigénylésben kért adattal a Hatóság a fentiek szerint tehát nem rendelkezik.
Az Infotv. 31. § (1)-(6) bekezdések alapján Ön a közérdekű adat megismerésére vonatkozó adatigénylése elutasítása miatt bírósághoz fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani a Hatóság ellen. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A Hatóság, mint országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) hatáskörébe tartozik. A bíróság soron kívül jár el.
A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait az adatkezelőnek kell bizonyítania. Budapest, elektronikus aláírás szerint
.................................................................................................................................
1055 Budapest Tel.: +36 1 391-1400 [email address] Falk Miksa utca 9-11. Fax: +36 1 391-1410 www.naih.hu
Dr. habil. Péterfalvi Attila
c. egyetemi tanár, elnök távollétében
Dr. Bendik Tamás általános elnökhelyettes”

Tisztelt NAIH!

Sajnos a válaszában megadott linken a saját oldala többszöri, eltérő eszközről, felületről, keresőből megismételt próbálkozásra sem volt hozzáférhető, azon a nyilvántartása közérdekből nyilvános adatai nem voltak hozzáférhetőek, az igényelt adat sem volt kereshető, az nem volt megismerhető, nem volt hozzáférhető 2023. november 16-17-én.

Sima keresőből viszont nyilvánosak, bárki számára bárhonnan, bármikor hozzáférhetőek, megismerhetőek a következő közérdekből nyilvános adatok:
(keresés ideje: 2023. november 17.)
About 9,080 results (0.32 seconds)

Adatkezelés – adatvédelem – Budapest I. Kerületi ...
Kosztolányi Dezső Gimnázium
https://kosztolanyigimnazium.hu › a...
·
Translate this page
Adatvédelmi tisztviselő. Név, dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra. Cím: 1027 Budapest, Fő utca 80. ... 1012 Bp., Attila út 135. +3613752282; Intézményvezető: Bodor ...

Adatvédelem
SZLI
https://szli.hu › adatvedelem
·
Translate this page
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra. címe: 1027 Budapest, Fő utca 80. elektronikus e-mail címe: [email address].

Adatvédelem - Budapest
Járdányi Pál Zeneiskola
https://www.jardanyizeneiskola-bp.hu › ...
·
Translate this page
Adatvédelmi tisztségviselő: dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra. cím: 1027 Budapest, Fő utca 80. email: [email address] ...

Adatvédelem
Fekete István Iskola
https://feketeistvaniskola.hu › adatv...
·
Translate this page
Elérhetőség: adatvédelmi tisztségviselő: dr.Vedresné dr Szilágyi Nóra emailcím: [email address] postai cím: 1027 Budapest Fő utca 80.

Adatvédelem
Rózsadombi Általános Iskola
https://rozsadombiiskola.hu › adatv...
·
Translate this page
Nov 24, 2022 — Adatvédelmi tisztségviselő: dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra. e-mail címe: [email address]. címe: 1027 Budapest, Fő ...

Adatvédelem - Budapest
gyermekek háza alternatív általános iskola és gimnázium
https://www.gyermekekhaza.hu › a...
·
Translate this page
Címe: 1027 Budapest, Fő utca 80. Általános adatvédelmi tájékoztató (érvényes 2022. nov. 25-től). Adatkezelési tájékoztató hozzájárulás alapján kezelt adatokról ...

Adatvédelem – Budapest II. Kerületi ...
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
https://www.budai-rfg.hu › ...
·
Translate this page
Adatvédelmi tisztségviselő: dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra. 1027 Budapest Fő utca 80. e-mail: [email address]. Budapest II. Kerületi II ...

Tapolcsányi weboldala - Adatvédelem
Tapolcsányi Általános Iskolai és Középiskolai Kollégium
https://tapolcsanyi.hu › adatvedelem
·
Translate this page
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra Email cím: [email address]. Postai cím: 1027 Budapest Fő utca 80.

Adatvédelem
Tamási Áron Általános...
https://tamasiaroniskola.hu › adatve...
·
Translate this page
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra. emailcím: [email address]. cím: 1027 Budapest, Fő utca 80.

Adatvédelem |
farkasferenc-zeneiskola.hu
http://www.farkasferenc-zeneiskola.hu › ...
·
Translate this page
Adatvédelmi tisztségviselő: dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra. cím: 1027 Budapest, Fő utca 80. e-mail: [email address].

(stb.)

Lenti válasza vonatkozásában és figyelemmel az Info tv. rendelkezéseire, kérem, szíveskedjen közölni
a közérdekből nyilvános személyes adat
- nyilvánosságra hozatalának, azaz az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tételének egyértelműen meghatározott, jogszerű célját,
- megismerhetőségének vagy hozzáférhetővé tételének egyértelműen meghatározott, jogszerű célját, ha az eltér az adat nyilvánosságra hozatalának egyértelműen meghatározott, jogszerű céljától,
valamint
az adatigénylő neve nem közérdekből nyilvános személyes adat NAIH válaszban történt nyilvánosságra hozatalának és terjesztésének egyértelműen meghatározott, jogszerű célját, amely cél megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas volt az adatigénylő neve NAIH válaszában történt kezelése.

Info tv.:
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

4. § (1) Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

26. § (2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A közérdekből nyilvános személyes adatok honlapon történő közzétételére az 1. melléklet és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény rendelkezései irányadóak.

NAIH válasz:

“(közzétett adatot igénylő neve)

Tárgy: Közérdekű adatigénylés
Ügyiratszám: NAIH-9415-2/2023
Tisztelt Adatigénylő!
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 2023. november 9-én írt elektronikus levelében közérdekű adatigénylés keretében a 1022 Budapest, Marczibányi tér 1. postai levélcímű adatkezelő által a Hatóság részére bejelentett adatvédelmi tisztviselő nevének, elektronikus levélcímének, valamint az általa képviselt adatkezelő megnevezésének a megküldését kérte.
A Hatóság tájékoztatja, hogy az Ön által megjelölt címen két adatkezelő található:
1. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. Kerületi Tagintézménye
2. Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
Tájékoztatom, hogy a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. Kerületi Tagintézménye részéről adatvédelmi tisztviselő bejelentésére nem került sor, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola adatvédelmi tisztviselőjének kért adatait pedig megismerheti, amennyiben az adatkezelő nevét beírja az „adatvédelmi tisztviselő kereső”-be, amely a https://dpo-online.naih.hu/DPO/Search elektronikus elérhetőségen található.
Tájékoztatom, hogy – figyelemmel a közérdekből nyilvános személyes adatok célhoz kötött terjesztésének az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (2) bekezdésében meghatározott követelményére – a Hatóság a www.kimittud.hu weboldalon nem hoz nyilvánosságra közérdekből nyilvános személyes adatot. Erre tekintettel, amennyiben fenti keresése nem vezetne eredményre, úgy a Hatóság a kért adatkezelő tekintetében az adatvédelmi tisztviselő közérdekből nyilvános személyes adatait egy Ön által a válaszadás céljából a fenti ügyiratszámra hivatkozással megadott közvetlenül Ön által elérhető elektronikus levélcímre megküldi az Ön részére.
Az Infotv. 31. § (1)-(6) bekezdések alapján Ön a közérdekű adat megismerésére vonatkozó adatigénylése elutasítása miatt bírósághoz fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani a Hatóság ellen. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A Hatóság, mint országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) hatáskörébe tartozik. A bíróság soron kívül jár el.
A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait az adatkezelőnek kell bizonyítania. Budapest, elektronikus aláírás szerint
Üdvözlettel:
.................................................................................................................................
1055 Budapest Tel.: +36 1 391-1400 [email address] Falk Miksa utca 9-11. Fax: +36 1 391-1410 www.naih.hu
Dr. habil. Péterfalvi Attila
c. egyetemi tanár, elnök távollétében
Dr. Bendik Tamás általános elnökhelyettes”

Üdvözlettel:

adatigénylő

Tisztelt NAIH!

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a https://dpo-online.naih.hu/DPO/Search oldal 2023. november 20-án már elérhetővé vált, és a keresés (adatkezelő neve + 'enter') eredményre vezetett.

A https://dpo-online.naih.hu/DPO/Search oldal tartalma:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keresés az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásban
A keresés elindításához minimum három betű megadása szükséges.
0
Adatkezelő neve:
Adatkezelő neve
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A keresés eredménye (a közérdekből nyilvános személyes adat törlésével):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 1022 Budapest Marczibányi tér 1. Pf.: 11/15/22 2:31:20 PM
(adatvédelmi tisztviselő neve) adatvedelem.kodalykukackozepbudaitk.hu
http://www.kodaly-bp.edu.hu 1027 Budapest Fő utca 80. Pf.:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Köszönettel:

adatigénylő

Tisztelt NAIH!

Tisztelettel kérem, november 15-i adatigénylésemet az alábbi két adatkezelő tekintetében tekintse tárgytalannak, azt visszavonom, mert az adatvédelmi tisztviselő keresőben az adatok online nyilvánosak:

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest Budenz út 20-22. Pf.: 12/8/22 9:23:02 AM
(adatvédelmi tisztviselő neve) adatvedelem.budenzkukackozepbudaitk.hu https://sites.google.com/budenznet.edu.h... 1027 Budapest Fő u. 80. Pf.:

Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1026 Budapest Pasaréti út 191-193. Pf.: 11/24/22 3:52:30 PM
(adatvédelmi tisztviselő neve) adatvedelem.pasaretikukackozepbudaitk.hu
https://szli.hu/adatvedelem/ 1027 Budapes Fő utca 80 Pf.:

Üdvözlettel:
adatigénylő

NAIH Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelét!

 

Üdvözlettel:

 

NAIH Ügyfélszolgálat

 

Tisztelt NAIH!

Négy adatkezelő adatvédelmi tisztviselője elektronikus levélcímét igényeltem.

A 4 adatigénylésből hármat egyértelműen visszavontam, a 4. igényelt elektronikus levélcím nyilvános közadat az adatkezelő nevének pontos beírásával hozzáférhető az adatvédelmi tisztviselő keresőn -

a https://dpo-online.naih.hu/DPO/Search weboldalon

- a következőképpen:

Budai RFG Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
1024 Budapest Keleti Károly utca 37. Pf.:
11/24/22 9:04:31 AM
(adatvédelmi tisztviselő közérdekből nyilvános neve személyes adat törölve) [email address]
https://www.budai-rfg.hu/?p=95
1027 Budapest Fő utca 80. Pf

ADATIGÉNYLÉS

A korábbi válaszában kijelölhető és kimásolható, beágyazott hivatkozással - https://dpo-online.naih.hu/DPO/Search - megadott
egyszerű keresőfelületen nyilvánosan elérhető elektronikus adatbázisa,

Az adatkezelők és adatfeldolgozók által kijelölt adatvédelmi tisztviselő bejelentésére és Hatóság általi közzétételére szolgáló szakrendszer (adatbázis)

megnevezésű és
célú
nyilvántartása, adatbázisa
nyilvános adatai megismerhetőségével, hozzáférhetőségével, terjeszthetőségével
kapcsolatos, bármikor és bárhol közzétett, bármely elektronikus tájékoztatása szíves megküldését kérem.

A “naih.hu/adatvédelmi-tisztviselo-bejelento-rendszer” adatot, köszönöm, nem kérem.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a
https://dpo-online.naih.hu/DPO/Search
egyszerű keresőn nincs tájékoztatás magáról a keresésről sem,
sem kiválasztható, a felületen kijelölhető “Keresés”.

A nyilvános adatbázis felelőse kizárólag ezt a tájékoztatást biztosítja a keresőnek:
………………………………………………………………..
Keresés az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásban
A keresés elindításához minimum három betű megadása szükséges
[Az egyetlen beviteli mező, a fehér - Adatkezelő neve - szövegdoboz]
0 [szürke körben]
[Oldal alján szürke sávban:]
DPO 2019. RBS copyright Build 19. 11. 21v3
……………………………………………………………………………

Arról sincs tájékoztatás, hogy ha nem pontosan úgy adja meg a tájékozódó a keresett adatkezelő vagy adatfeldolgozó név adatát, ahogy azt a NAIH az adatbázisában rögzítette, a keresett, bevitt szöveget az Enter / Bevitel -t követően automatikusan törli a kereső, és 0 marad a szürke körben. Arról sincs tájékoztatás, hogy a 0 a találatok száma lenne.

Pontosan ez történik, ha a tájékozódó beírja az “Adatkezelő neve” szövegdobozba a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
nevet,
vagy
3 betűt a fenti névből:
Nem,
vagy
több, mint három betűt, pl. :
Nemzeti Adatvédelmi.

Az “enter”/“bevitel” lenyomása után a kereső törli a keresést, és “szó nélkül” visszaugrik
[Az egyetlen beviteli mező, a fehér - Adatkezelő neve - szövegdoboz]-ra
és a 0 nulla marad.

Ahhoz, hogy a Hatóság nyilvános adataihoz hozzáférjen a kereső, pontosan ezt kell beírja az
“Adatkezelő neve” beviteli mezőbe:

NAIH

Ha van türelme, szerencséje.

Üdvözlettel:
adatigénylő

NAIH Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

NAIH Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése