Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság piaci értékének meghatározására irányuló
valamennyi, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében levő adatot,
b) az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság piaci értékének meghatározására irányuló
valamennyi, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében levő adatot,
c) a 2012. november 30-án Orbán Viktor miniszterelnök és Johannes Teyssen, az E.ON elnök-vezérigazgatója által aláírt
szándéknyilatozatot annak minden esetleges mellékletével együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 16.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Kállai Orsolya, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Tisztelt Címzett!

2013. január 16-án kelt megkeresésére vonatkozóan ezúton tájékoztatjuk, hogy az MNV Zrt. nem adatgazda, kérdéseivel szíveskedjen megkeresni az illetékes MVM Zrt.-t.

Üdvözlettel:
 
Kállai Orsolya
ügyfélszolgálati menedzser
 

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Telefon: +36 1 237-4400/2814
Fax: +36 1 237-4110
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése