Dunapack (és jogelődeinek) dunaújvárosi üzemével működésével kapcsolatos adatigénylés

Az igénylés sikeres volt.

Lovász Csaba Máté

Tisztelt Fejér Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A Dunapack dunaújvárosi üzemének tevékenységeit engedélyező
határozatokat beleértve az utolsó hatályos engedélyt a Sajóbábonyi
Ipari Park telephelyre vonatkozóan;

- A Kormányhivatal és a korábbi felelős környezetvédelmi hatóság
határozatait és esetleges intézkedéseit az elmúlt legalább 5 évből
a telephellyel kapcsolatosan;

- Vizsgálati és mérési eredményeket, leltárakat a területen tárolt
anyagokkal, hulladékokkal valamint a terület szennyezettségével
kapcsolatosan; különös tekintettel arra, hogy juthatnak a
szennyezők a talajba és a talajvízbe?

- A határozatokat követő intézkedésekről készült összefoglalókat;

- Tapasztalták-e ezen cégeknek más környezet szennyezését,
törvénysértését?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 20.

Üdvözlettel:

Lovász Csaba Máté

Közép-dunántúli KTVF központi postafiók,

2 Attachments

Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
22/514-301