Tisztelt MVM Paksi Atomerőmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A jelenleg hatályos, „az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről” szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM-rendelet szerint a Paksi Atomerőmű melegvíz-kibocsátás szelvénye alatt 500 méterrel folyásirányban elhelyezkedő Duna szelvény (referencia szelvény) vízhőmérsékleti adatait az elvégzett mérések szerint, a 2018. július 1. - 2018. augusztus 12. (illetve az adatigénylés teljesítésének napjáig tartó) időszakra vonatkozóan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 12.

Üdvözlettel:
Fülöp Orsolya
szakmai igazgató
Energiaklub

atomeromu, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Fülöp Orsolya!

 

Hivatkozással az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-hez megküldött alábbi közérdekű
adatigénylésére az alábbiakról tájékoztatjuk.

1.       Az atomerőműre vonatkozó előírások (kezelési utasítás) szerint a
mérést csak abban az esetben kell végezni, amikor a Duna vízhőmérséklete
eléri a 25 ^oC-t.

2.       Fentiek okán az Ön által kért 07.01-től 08.12-ig (illetve az
adatigénylés teljesítésének napjáig) terjedő időszakra vonatkozóan a
csatolt „Duna.pdf” elnevezésű file-ban megadjuk az erőműnél mért „Duna
vízhőfok”-ot (a grafikonon zölddel jelölve), valamint a 07.30-a óta (ekkor
érte el a Duna hőfoka a 25 ^oC-ot)  mért „A hőcsóvában mért Duna hőfok
adatok”-at (50 cm és 150 cm mélységben mérve, a grafikonon kék és piros
színnel jelölve).

Üdvözlettel:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

 

Feladó: Fülöp Orsolya <[1][FOI #11476 email]>
Dátum: 2018. augusztus 12. 22:33:31 CEST
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.adatgazdánál" <[2][MVM Paksi Atomerőmű Zrt. request email]>
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Duna-vízhőmérséklet mérési adatok

Tisztelt MVM Paksi Atomerőmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A jelenleg hatályos, „az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és
vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről” szóló
15/2001. (VI.  6.)  KöM-rendelet szerint a Paksi Atomerőmű
melegvíz-kibocsátás szelvénye alatt  500 méterrel folyásirányban
elhelyezkedő Duna szelvény (referencia szelvény) vízhőmérsékleti adatait
az elvégzett mérések szerint, a 2018. július 1. - 2018. augusztus 12.
(illetve az adatigénylés teljesítésének napjáig tartó) időszakra
vonatkozóan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 12.

Üdvözlettel:
Fülöp Orsolya
szakmai igazgató
Energiaklub

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #11476 email]

Ha a(z) MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nem a(z) [5][MVM Paksi Atomerőmű Zrt. request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja
ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([8]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #11476 email]
2. mailto:[MVM Paksi Atomerőmű Zrt. request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
4. mailto:[FOI #11476 email]
5. mailto:[MVM Paksi Atomerőmű Zrt. request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. http://kimittud.atlatszo.hu/

Tisztelt MVM Paksi Atomerőmű Zrt!

Köszönöm az augusztus 27-ei válaszukban megküldött adatokat. Az adatigényléssel kapcsolatban az alábbi tisztázó kérdéseket szeretném feltenni:

1. Milyen szabály / szabvány / jogszabály írja elő az Atomerőmű számára, hogy 50 illetve 150 centiméter mélységben végezzék el a vízhőmérséklet mérését?

2. Hogyan (milyen eszközzel) történik a mérés?

3. Milyen időpontban történtek azok a mérések, amelyek a megküldött hőmérsékleti adatokat rögzítették?

Köszönöm szíves együttműködésüket.

Üdvözlettel:

Fülöp Orsolya
szakmai igazgató
Energiaklub

atomeromu, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tisztelt Fülöp Orsolya!

 

Hivatkozással az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-hez augusztus 28-án megküldött
lenti közérdekű adatigénylésére az abban foglalt kérdésekre az atomerőmű
hivatalos weboldalának ([1]www.atomeromu.hu) "Duna vízhőmérséklet-mérés"
aloldalára mutató hivatkozás megküldésével válaszolunk.

Az itt:
[2]http://www.atomeromu.hu/hu/rolunk/vizhom...
található információk (úgyis mint: jogszabályi háttér, a mérés
megvalósítása, a mérések eredményei és a mérési eredmények hatása az
atomerőmű biztonságosságára és termelésére) tartalmazzák az Ön által
kérdezett adatokat. Tájékoztatjuk, hogy méréseink az előírásoknak
megfelelően naponta 11:00-14:00 óra között kerültek végrehajtásra.

 

Üdvözlettel:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MVM Paksi Atomerőmű Zrt.!

Köszönöm szeptember 10-én adott szíves tájékoztatásukat. Válaszuk pontosabb megértése érdekében ezúton szeretnék kiegészítő információkat kérni, az alábbiak szerint:

1. Kérem, küldjék meg számomra elektronikusan a [email address] email címre a honlapjukon (http://www.atomeromu.hu/hu/rolunk/vizhom...) hivatkozott alábbi tanulmányt:
"A Paksi Atomerőmű hőterheléséhez kapcsolódó üzemviteli rendszer továbbfejlesztése és az elkeveredés javításának vizsgálata” - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, 2009-2010.

2. Tájékoztatásuk szerint a mérési helyek GPS koordinátáit rögzíteni kell, és másodpercenkénti mintavétel történik mindkét mélységben és legalább 5 mérési sorozat készül minden nap.
Kérem, hogy az aug 7-én, aug 9-én és aug 23-án készült összes mérési sorozat összes adatát, tehát: a mért vízhőmérsékleti adatokat, az egyes mérési adatokhoz tartozó időpontot (óra, perc) ) és a rögzített GPS-koordinátákat szíveskedjenek számomra a fenti email címre megküldeni. Lehetőség szerint Excel-formátumban, ha ez rendelkezésre áll (ha nem, akkor bármilyen más formátumban).

Köszönettel:

Fülöp Orsolya

atomeromu, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Fülöp Orsolya!

Hivatkozással az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-hez megküldött alábbi közérdekű adatigénylésére az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az adatigénylés 1. pontjában kért tanulmányt a csatolt „BME paks 2010.pdf” file tartalmazza.

Adatigénylése 2. pontja tekintetében tájékoztatjuk, hogy – mivel Ön 2018. augusztus 28-án az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-hez küldött közérdekű adatigénylésében azonos adatkörre vonatkozó kérdést tett fel, amelyet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2018. szeptember 10-én megválaszolt és a kért adatokban változás nem állt be - ismételt adatigénylése teljesítésére az Info tv. 29. § (1a) bekezdése alapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nem köteles.

Üdvözlettel:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

idézett részek megjelenítése