Dr. Mile Gabriella gyermek-háziorvos kártyapénz-, egyéb közadatai

Az igénylés sikeres volt.

Antal Béla újságíró

Tisztelt Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Dr. Mile Gabriella gyermek-háziorvos (rendelő: 1173 Budapest, Ferihegyi út 81.), mint adatalany, közfeladatot ellátó személy tekintetében:

1.: Jelen keltezéstől 5 - azaz öt- finanszírozási év visszamenőlegessége tekintetében a betegenként kapott fejkvóta (kártyapénz) számát, összegét évenkénti lebontásban, felsorolásban;

2.: Jelen keltezéskor a praxisába bejelentett ellátott kiskorúak tekintetében szíveskedjenek megnevezni, hogy hány olyan személy van bejelentve praxisába, akik nem a háziorvosi körzetébe (1173 Bp., Ferihegyi út 81.) tartoznak.

3.: A NEAK-nál jelen keltezéstől visszamenőleg 5, azaz öt esztendőn belül indított felügyeleti eljárások, vizsgálatok számát, megnevezését (tárgyát).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 17.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

Dr. Kádár Virág Edit, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NEAK

1 Attachment

Tisztelt Antal Béla!

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz megküldött közérdekű
adatkérésére, mellékelten megküldjük válaszlevelünket.

Üdvözlettel:

 

dr. Kádár Virág

főosztályvezető

 

NEAK Adatvédelmi és Koordinációs Főosztály

1139 Budapest, Váci út 73/a.

Tel: (1) 350-2001/1430; Fax: 06-1-298-2419

mobil: 06-70-436-1661

e-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. blocked::mailto:[email address]
mailto:[email address]

Antal Béla újságíró

Tisztelt Dr. Kádár Virág Edit!

Köszönöm szíves válaszát. Kérem szíveskedjen viszontválaszban pontosítani a 2.) pont táblázatában szereplő adatokat, válaszában - vélhetőleg elírás miatt - a XVIII. kerületi önkormányzat szerepel az ellátandó lakosságszám / fő tekintetében a XVII. kerület, Rákosmente Önkormányzata helyett.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

Dr. Kádár Virág Edit, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NEAK

Tisztelt Antal Béla!
Valóban elírás történt. A válaszban a XVII. kerületi önkormányzat adatai kerültek feltüntetésre.
Kérem szíves elnézését!
Üdvözlettel:

dr. Kádár Virág
főosztályvezető

NEAK Adatvédelmi és Koordinációs Főosztály
1139 Budapest, Váci út 73/a.
Tel: (1) 350-2001/1430; Fax: 06-1-298-2419
mobil: 06-70-436-1661
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése