Dr. Göbl polgármester munkábaNEMjárása

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az interneten található információk alapján Dr. Göbl Richárd polgármester részére a testület a MAXIMÁLIS javadalmazást azaz 350 ezer Ft fizetést és 50 ezer Ft költségtéritést szavazott meg.
Kérem munkaszerződését feladatkörének, munkaidejének meghatározásával együtt elküldését, a személyes adatok kitakarásával.
Kérem küldjék el részemre, hogy ezért a magyar átlagot jelentősen meghaladó fizetésért, mennyi munkát végez a polgármester úr és az erről vezetett, napra lebontott munkaidőnyilvántartást küldjék el részemre.
Több helyről kapott információim szerint heti 2, max. 4 órát tölt el mindössze a város vezetésével. Véleményem szerint ez elégtelen teljesítmény, ráadásul még a magasabb értékkel is számolva 20 ezer Ft-ot meghaladó órabér, ami egy átlagember napibérét is meghaladja.
Amennyiben ez az információm helytelen, magyarázzák el részemre, hogy a két legutóbbi tárgyaláson miért nem található a fényképen?
Magyarázzák el azt is, hogyan fordulhatott elő az a tiszteletlenek tűnő magatartás, hogy a szomszéd város polgármesterének érkezésekor nem volt jelen?

A fentiek okán mégegyszer kérem, hogy küldjék el részemre Dr. Göbl polgármester idei évben munkával töltött óraszámait pontos, napi lebontásban.
Amennyiben a válaszuk az lenne, hogy ez nem kötelező, akkor az alábbiakat javaslom, megelőzve a hosszas levelezést.
Annak figyelembevételével, hogy a város vezetését közpénzből fizetjük, a továbbiakban kérem egy polgármester munkával töltött idejét egy ugyanolyan nyomtatványon rögzíteni, amely bármely átlag dolgozó munkahelyén kötelező és ezt küldjék el részemre.

A város lakosságának jogos elvárása, hogy a polgármestere a közpénzből kapott fizetésére rászolgáljon és elszámolhatóan bizonyítsa a valódi munkával töltött időt. Attól tartok, hogy ennek az igénynek az elutasítása azt az érzetet keltheti, hogy a polgármester nem törődik a választói érdekével, nem törődik a város érdekével, ezért ennek megállapítására kérem a fentiek végrehajtását.

Várom megtisztelő válaszukat és a ledolgozott órászámra vonatkozó igényléseim teljesítését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 25.

Üdvözlettel:

Somogyi Károly

[email protected], Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Levelét a rendszerünk fogadta, továbbítjuk az ügyintézőnek és határidőn belül reagálni fogunk.
Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal.

Infó, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Somogyi Károly!

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére az adatszolgáltatást.

 

 

[1]cid:[email protected]  

 

 

Budakalászi
Polgármesteri
Hivatal

2011 Budakalász,
Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266
[2] E-mail:
[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto: E-mail:%20[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]