Dr. Galambos Éva gyermek-háziorvos kártyapénz-, egyéb közadatai

Antal Béla újságíró made this Közérdekűadat request to Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NEAK

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

A(z) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NEAK által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Antal Béla újságíró

Tisztelt Országos Egészségbiztosítási Pénztár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Dr. Galambos Éva gyermek-háziorvos (rendelő: 1173 Budapest., Ferihegyi út 81.), mint adatalany, közfeladatot ellátó személy tekintetében:

1.: 2017. december 1. és 2019. április 11. közti időablakra eső, betegenként kapott fejkvóta (kártyapénz) számát, összegét év/hó lebontásban, felsorolásban;

2.: 2017. december 1. és 2019. április 11. közti időablakban (hónap/év lebontásban-felsorolásként) hány fő kiskorú gyermek biztosított jelentkezett be Dr. Galambos Éva praxisába;

3.: 2017. december 1. és 2019. április 11. közti időablakban (hónap/év lebontásban-felsorolásként) hány fő kiskorú gyermek biztosított jelentkezett ki Dr. Galambos Éva praxisából;

4.: A ún. háziorvosi indikátor-jegyzék, mint NEAK-adatforrás alapján - Dr. Galambos Éva indikátor-számlálója:

a): ANTIBIOTIKUMOS KEZELÉS (gyógyszer-rendelés) havi átlaga az elmúlt 12 hónap tekintetében;

5. Van-e számottevő, kirívó eltérés a 4. pont a) adataiban a Dr. Galambos Évához hasonló, más fővárosi gyermek-háziovosi praxisoktól, illetve az országos átlagtól?

6. Az OGYI-T-4204/03. sz., Konakion 2 mg számon nyilvántartott, KONAKION 2 mg/1 ml oldatos injekció nevű vényköteles gyógyszerkészítmény felírása, valamint gyógyszertári kiváltása vonatkozásában a következő adatkérelmet terjesztem elő:

a): 2010 és jelen keltezés közti időablakban (hónap/év lebontásban-felsorolásként) hány alkalommal írt fel az adatalany, Dr. Galambos Éva 2 mg-os KONAKION-t?

b): 2010 és jelen keltezés közti időablakban (hónap/év lebontásban-felsorolásként) hány alkalommal került gyógyszertárban kiváltásra Dr. Galambos Éva rendelvényére a felírt 2 mg-os KONAKION?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 24.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

Antal Béla újságíró

Tisztelt Országos Egészségbiztosítási Pénztár!

Tisztelettel érdeklődnék az adatigénylésem teljesítése után,

Kelt: 2019. június 28.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró