Tisztelt Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni elektronikus levélben az alábbiakról:

2010 és 2020 között kötött-e, és milyen szerződést (szolgáltatás megnevezése, időtartam, díjazás) kötött az Önkormányzattal, illetőleg a Polgármesteri Hivatallal dr. Batka Brigitta, a Gabala Trading & Consulting Kft. vagy a dr. Batka Brigitta ügyvezetésével vagy tulajdonlásával működő más cég?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. március 4.

Üdvözlettel:

Horváth Tamás

Molnár Lívia, Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Melléklet

Tisztelt Horváth Tamás Úr!

 

2020. március 4. én elektronikusan érkezett levelére hivatkozva
tájékoztatom, hogy dr. Batka Brigittával és a Gabala Trading &Consulting
Kft-vel

Martonvásár Város Önkormányzata nem áll szerződésben.

 

A Martonvásári járás egyes településeinek önkormányzatai, közöttük
Martonvásár Város Önkormányzata is, a belső ellenőri feladatokat a Szent
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül biztosítja,
társulási formában, 2012 óta. Martonvásár Város Önkormányzata a Társulás
székhely települése.

 

Szíves felhasználásra csatolva küldöm dr. Batka Brigittával, majd a
szerződés megszűntét követően a Gabala Trading &Consulting Kft-vel kötött
szerződések másolatát.

 

Tisztelettel,

Molnár Lívia

igazgatási irodavezető

 

Martonvásári Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár

Budai út 13.

Tel.: 0622/569-225, 0630/467-3723

Fax: 0622/460-229

 

Tisztelt Molnár Lívia!

Nagyon köszönöm a gyors és korrekt tájékoztatást.

Figyelemmel arra, hogy tájékoztatásuk óradíjas szerződést is tartalmaz, kérem tájékoztatásukat, hogy a megküldött szerződések alapján 2010 és 2020 között (évenkénti bontásban) milyen összegű kifizetéseket teljesített a Társulás Dr. Batka Brigitta vagy a hivatkozott cég részére?

Üdvözlettel:

Horváth Tamás

Molnár Lívia, Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Kedves Tamás!

Csatolva küldöm Önnek a kért kifizetéseket tartalmazó táblázatot. Kérem, vegye figyelembe, hogy a kifizetések a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül történtek, tehát nem csak a Martonvásár Város Önkormányzata által eszközölt kifizetések vannak benne, hanem a Társulás belső ellenőri feladatellátásban részt vevő további 6 település kifizetései is (Baracska, Gyúró, Kajászó, Ráckeresztúr, Tordas és Vál).

Üdvözlettel,

Molnár Lívia
igazgatási irodavezető

Martonvásári Polgármesteri Hivatal
2462 Martonvásár
Budai út 13.
Tel.: 0622/569-225, 0630/467-3723
Fax: 0622/460-229

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Molnár Lívia!

Nagyon köszönöm a teljes körű tájékoztatást.

Jó munkát kívánok!

Üdvözlettel:

Horváth Tamás

Molnár Lívia, Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Horváth Tamás!

Szívesen és viszont kívánom!

Üdvözlettel,

Molnár Lívia
igazgatási irodavezető

Martonvásári Polgármesteri Hivatal
2462 Martonvásár
Budai út 13.
Tel.: 0622/569-225, 0630/467-3723
Fax: 0622/460-229

idézett részek megjelenítése