Döntési jogkör és mérlegelési előzmények a szivárványos zászló kifüggesztésével kapcsolatban

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Ki dönthet, vagy milyen testület dönthet arról, hogy a Polgármesteri Hivatal épületére időszakosan kikerülhessen a szivárványos zászló?

2. Mérlegelte-e a döntéshozó személy vagy testület ennek az önkormányzati ciklusnak bármely évében, hogy a Budapest Pride Fesztivál idején a szivárványos zászló kikerüljön-e a Polgármesteri Hivatal épületére? Ha igen, készült-e erről dokumentum (írásos előterjesztés, vitajegyzőkönyv, feljegyzés, emlékeztető, ismertető a nemzetközi és hazai gyakorlatokról stb.)? Ha igen, az Infotv. alapján átadhatókat legyenek szívesek elküldeni!

3. Végeztek-e mérést az önkormányzat pénzéből ebben az önkormányzati ciklusban arról, mi a véleménye a lakosságnak az LMBTQ emberekkel való közösség kifejezéséről, például a szivárványos zászló elhelyezéséről önkormányzati épületen? Ha igen, milyen véleményeket mértek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 20.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva 2022. július 20-án a Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatal részére küldött közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást
adom:

 

1. Ki dönthet, vagy milyen testület dönthet arról, hogy a Polgármesteri
Hivatal épületére időszakosan kikerülhessen a szivárványos zászló?

- A középületen elhelyezett zászló kihelyezéséről az önkormányzat vezetése
jogosult döntést hozni.

 

2. Mérlegelte-e a döntéshozó személy vagy testület ennek az önkormányzati
ciklusnak bármely évében, hogy a Budapest Pride Fesztivál idején a
szivárványos zászló kikerüljön-e a Polgármesteri Hivatal épületére? Ha
igen, készült-e erről dokumentum (írásos előterjesztés, vitajegyzőkönyv,
feljegyzés, emlékeztető, ismertető a nemzetközi és hazai gyakorlatokról
stb.)? Ha igen, az Infotv. alapján átadhatókat legyenek szívesek
elküldeni!

- Nem történt mérlegelés ebben a témakörben.

 

3. Végeztek-e mérést az önkormányzat pénzéből ebben az önkormányzati
ciklusban arról, mi a véleménye a lakosságnak az LMBTQ emberekkel való
közösség kifejezéséről, például a szivárványos zászló elhelyezéséről
önkormányzati épületen? Ha igen, milyen véleményeket mértek?

- Nem történt mérés ebben a témakörben.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt jegyzői igazgató, kedves dr. Silye Tamás!

Köszönöm az adatigénylésre adott válaszukat!

A jobb érthetőség érdekében, ezekben a kérdésekben szeretném a tájékoztatás pontosítását kérni:

Az 1. kérdéshez:

"Az önkormányzat vezetése" általános kifejezés alatt, több személyhez egyénileg, vagy több testületi szervhez köthető döntési jogkör; a kérdezett témában pontosan melyik vezető vagy vezető testület jogosult dönteni?

A 2. kérdéshez:

Az adatigénylésem elküldése után e-mailt küldtem a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak. Erre válaszolva, Juhász Veronika képviselő megírta, melyik önkormányzati vezetők előtt, illetve melyik önkormányzati döntést előkészítő munkabizottság számára vetette fel a témát írásban és szóban; ezt a levelem minden címzettjének és a jegyzőnek is elküldte, a levél feladóján, vagyis rajtam kívül. A mérlegelésre adott nemleges válaszuk ebben az esetben azt jelenti-e, hogy a képviselői levélben megnevezett címzettek nem tudnak a megkeresésekről? Vagy azt jelenti-e, hogy tudnak a megkeresésekről, de az abban szereplő felvetést, érveket nem mérlegelték? Vagy azt jelenti-e, hogy a válaszadó nem tekinti mérlegelésnek, ha a téma nem kerül (a képviselői levélben szintén leírt okból) testületi fórum elé, előterjesztés vagy tájékoztató formában, ebből az okból nem folyik jegyzőkönyvezett vita róla?

Köszönöm, ha az információk pontosításával lehetővé teszik a válaszuk megértését!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva 2022. augusztus 4. napján küldött közérdekű adatkérés
kiegészítésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

Az önkormányzat vezetése alatt a polgármestert, akadályoztatása, vagy
szabadsága esetén pedig az általános helyettesítésére kijelölt
alpolgármestert kell érteni.

 

A második kérdése tekintetében pedig - annak nem közérdekű jellegéra való
tekintettel - nem tudunk választ adni, mint ahogy arról sincs
információnk, hogy a kérdéseik melyik képviselőknek lettek megküldve,
bennük milyen szubjektív vélemény alakult ki ezzel kapcsolatban.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt jegyzői igazgató, kedves dr. Silye Tamás!
Tisztelt és kedves Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal!

:D

Köszönöm a kiegészítő tájékoztatásukat!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos