Dóm téri felújítások

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Csongrád Megyei Kormányhivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Csongrád Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2013. január 1-től jelen adatigénylés teljesítéséig terjedő időben a Dóm téri felújításokkal kapcsolatban született szakvéleményeket, a helyszíni szemlék jegyzőkönyveit, valamint a szakhatósági döntéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 26.

Üdvözlettel:

Szalai Balázs

Tisztelt Csongrád Megyei Kormányhivatal!

Kérem, hogy a korábban megadott adatok mellett küldjék meg részemre azon régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó egyeztetések jegyzőkönyveit, melyeken a Hivatal munkatársai is részt vettek.

Üdvözlettel:

Szalai Balázs

Varga Márta,

1 Attachment

 

Tisztelt Szalai Balázs!

 

Mellékelten küldöm közérdekű adatigénylés tárgyában érkezett megkeresésére
adott válaszunkat.

 

Üdvözlettel:

 

Varga Márta

kommunikációs vezető

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízotti kabinet

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Tel: (62) 562-604

Mobil: (06) 70 337 2689

E-mail cím: [email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tárgy: pontosítás

Tisztelt Varga Márta!

Pontosítandó a 2015. március 26-án beküldött adatigénylésem, kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2012. január 1-től jelen adatigénylés teljesítéséig terjedő időben
"A Szegedi Dóm turisztikai vonzerővé fejlesztése" (DAOP-2.1.1/G-11-k1-2012-0009, projektgazda: Dóm Fejlesztő- és Turisztikai Szolgáltató Szervezet) projekt keretében, illetve az ebben érintett nyilvántartott régészeti lelőhelyre (KÖH azonosító: 60922) vonatkozó építésügyi és örökségvédelmi tárgykörben született:
- szakvéleményeket,
- a helyszíni szemlék és a régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó egyeztetések jegyzőkönyveit
- szakhatósági döntéseket, engedélyeket és állásfoglalásokat,
- a próbafeltárás során készített előzetes régészeti dokumentációt.

Üdvözlettel:

Szalai Balázs