Dokumentumok a BSI Public Affairs Inc.-vel összefüggésben

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Sanitas International Inc.-nek az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumánál az 1938-as Foreign Agent Registration Act alapján regisztrált, a magyar kormány érdekében folytatott tevékenységével összefüggő, a Sanitas International Inc.-vel, a BSI Public Affairs Inc.-vel, valamint bármely esetleges további külföldi vagy hazai gazdálkodó szervezettel kötött, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezelésében lévő minden szerződést, azok esetleges mellékleteivel és módosításaival együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 10.

Üdvözlettel:

Kőműves Anita

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

5 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

From: Közérdekű Adatigénylések
Sent: Monday, March 26, 2018 11:30 AM
To: 'Kőműves Anita' <[FOI #10651 email]>
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Dokumentumok a BSI
Public Affairs Inc.-vel összefüggésben

 

 

[2]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Külügyminisztérium!

Nagyon köszönöm a válaszukat!

Kérem, a fenti három dokumentumon túl küldjék meg számomra a következő dokumentumokat:

1. Az önök által a közérdekű adatigénylésemre válaszként fent átküldött BSI Washington.pdf elnevezésű dokumentum 3. oldalán az 5. pont C alponjában említett, a szerződéshez tartozó 'Schedule A' című dokumentumot.

2. Az önök által a közérdekű adatigénylésemre válaszként fent átküldött BSI Washington.pdf elnevezésű dokumentum 4. oldalán az 6. pont B alponjában említett, a szerződéshez tartozó 'Schedule B' című dokumentumot.

3. Az önök által a közérdekű adatigénylésemre válaszként fent átküldött BSI Chicago.pdf elnevezésű dokumentum 3. oldalán az 5. pont C alponjában említett, a szerződéshez tartozó 'Schedule A' című dokumentumot.

4. Az önök által a közérdekű adatigénylésemre válaszként fent átküldött BSI Chicago.pdf elnevezésű dokumentum 4. oldalán az 6. pont B alponjában említett, a szerződéshez tartozó 'Schedule B' című dokumentumot.

5. Az önök által a közérdekű adatigénylésemre válaszként fent átküldött BSI Los Angeles.pdf elnevezésű dokumentum 3. oldalán az 5. pont C alponjában említett, a szerződéshez tartozó 'Schedule A' című dokumentumot.

6. Az önök által a közérdekű adatigénylésemre válaszként fent átküldött BSI Los Angeles.pdf elnevezésű dokumentum 4. oldalán az 6. pont B alponjában említett, a szerződéshez tartozó 'Schedule B' című dokumentumot.

Üdvözlettel és köszönettel,

Kőműves Anita

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Külgazdasági és Külügyminisztérium!

A kifizetéssel kapcsolatos tájékoztatást köszönjük, de úgy látjuk, hogy ennek az adatok nyilvánossága szempontjából nincs jelentősége, hiszen mindenképpen az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésének utolsó mondata alá tartozó adatokról van szó.

Erre tekintettel ismételten kérem az előző üzenetemben kért adatok, az említett "Schedule A" illetve "Schedule B" címen hivatkozott dokumentumok kiadását.

Üdvözlettel:

Kőműves Anita

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése