Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre minden olyan adatot, dokumentumot, amelyből kiderül, hogy az Országgyűlési Őrség által végrehajtott díszőrségváltás koreográfiáját ki készítette vagy kik készítették, e feladatukat milyen megállapodás alapján végezte vagy végezték, és milyen ellentételezésben részesült vagy részesültek a munkáért.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 23.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Sajtóiroda, Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
A KiMitTud weboldalon keresztül az Országgyűlés Hivatalához eljuttatott
közérdekű megkeresésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:
 

Nem az Országgyűlési Őrség dolgozta ki a díszőrségváltás koreográfiáját,
és ezért senki nem kapott semmiféle juttatást.

 A díszőrségváltás előzményei:

2004-ben Mádl Ferenc köztársasági elnök fogalmazta meg azt az igényét,
hogy díszes őrségváltás legyen a Sándor Palotánál. A koreográfia
kidolgozásának feladatát illetékességből a Köztársasági Őrezred kapta meg.
Az elkészült koreográfiát előzetesen nemcsak a köztársasági elnök hagyta
jóvá, hanem a Hadtörténeti Múzeum háromfős szakértői csoportja is.

Ezt követően az elfogadott koreográfia minden nap délben látható volt hét
éven keresztül, évente mind a 365 napon - ráadásul három kürtös élőben
előadott kíséretével.

2011. december 31-én a díszőrségváltást leállították, 2012-ben pedig
megszűnt a Köztársasági Őrezred. A megszűnt szervezet állományából sokan
kerültek át az Országgyűlési Őrség állományába, a volt díszőrök egy része,
sőt a koreográfia egykori kidolgozója is. Az ő javaslatára kapott
engedélyt az Országgyűlési Őrség a Házelnöktől az országházi
díszőrség-váltásra. Mivel jelenleg a Kossuth tér az átépítés miatt
munkaterület, ezért 2013 márciusában a főlépcsőn kezdte meg az Őrség a
díszelgést, amelyet a jövőben a megújult Kossuth téren kíván bemutatni.

 

Üdvözlettel:

ORSZÁGGYŰLÉS SAJTÓIRODÁJA
Tel.: +361 441-4263, +361 441-4275
Fax: +361 441-4810
e-mail: [email address]

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin