DióssiCsaba és családtagjainak 2015.05.06-i záró vagyonnyilatkozata

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Dióssi Csaba (Fidesz-KDNP) volt országgyűlési képviselő 2014.05.06-án kelteződött, záró vagyonnyilatkozata, valamint házastársának, és családtagjainak nyilatkozata.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 12.

Üdvözlettel:

Demeter Róbert

Sajtóiroda, Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Demeter Róbert!

Az Ön által kért vagyonnyilatkozatot [1]honlapunkon megtalálja, a korábban
leadottakkal együtt.

A képviselők házastársának és családtagjainak vagyonnyilatkozatába
kizárólag az Országgyűlés Mentelmi és összeférhetetlenségi bizottsága és
csak vagyonnyilatkozati eljárás keretében tekinthet be. Az erre vonatkozó
jogszabályi rendelkezést az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
írja elő:

94. §

(3) A családtag vagyonnyilatkozatába csak a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság tagjai
tekinthetnek be a képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás
során.

Országgyűlés Sajtóirodája
 
ORSZÁGGYŰLÉS SAJTÓIRODÁJA
Tel.: +361 441-42-63
E-mail: [2][email address]

References

Visible links
1. http://www.parlament.hu/kepviselok-elozo...
2. mailto:[email address]

Gazdasági és Működtetési Igazgató-helyettes, Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Szerkesztőség!

 

Honlapjukon keresztül Demeter Róbert adatigénylő Dióssi Csaba
országgyűlési képviselő, illetve családtagjai vagyonnyilatkozatával
összefüggésben közérdekű adatigénylést nyújtott be. Az Országgyűlés
Sajtóirodája válaszként elküldte a képviselő vagyonnyilatkozatainak
elérhetőségét tartalmazó hivatkozást, továbbá tájékoztatta az adatigénylőt
arról, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ogytv.) 94. § (3) bekezdése alapján a képviselők
családtagjainak vagyonnyilatkozatai nem nyilvános adatok, a családtag
vagyonnyilatkozatába csak a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be a képviselő
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.

A honlapon található információk szerint az Országgyűlés Hivatala az
igénylést elutasította.  Ezzel összefüggésben tisztelettel felhívjuk a
figyelmet, hogy az Infotv. 30. § (2) bekezdése alapján, ha a kért adatot
korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény
teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.  Az
Országgyűlés Hivatala Dióssi Csaba vagyonnyilatkozataira vonatkozó
hivatkozás megjelölésével a közérdekű adatigénylésnek eleget tett.

Jelzem továbbá, hogy a családtagok vagyonnyilatkozatának kiadására
közérdekű adatigénylés keretében nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy
nem közszereplők, a vagyonnyilatkozatba foglalt adataik személyes adatok,
és az Infotv. 3. § 5-6. pontja alapján nem minősülnek sem közérdekű, sem
közérdekből nyilvános adatnak.

 

A Kúria a Kvk. IV.37.416/2015/2. számú határozatában elvi éllel mondta ki,
hogy bár a hozzátartozói vagyonnyilatkozat a közélet tisztaságához
kapcsolódóan a személyes adatok védelméhez való jog szükséges
korlátozásának tekinthető, azonban ennek nyilvánossá tétele e személyi
kört (azaz a közös háztartásban élő hozzátartozókat) tekintve az alapjog
aránytalan korlátozását eredményezi.

 

Mindezek alapján korábbi tájékoztatásunknak megfelelően meg kívánjuk
ismételni, hogy eltérő adatvédelmi szabályok vonatkoznak a képviselők és a
hozzátartozóik vagyonnyilatkozatára.

 

Az Ogytv. 94. § (1) bekezdése szerint a vagyonnyilatkozatokról és a
bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységekről a nyilvántartást a
Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság
vezeti. Az Ogytv. 94. § (2) bekezdés kimondja, hogy a családtag
vagyonnyilatkozata kivételével a vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű
másolatát – a családtag személyes adatai kivételével – a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság az
Országgyűlés honlapján haladéktalanul közzéteszi. (…) A családtag
vagyonnyilatkozatát a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság őrzi. Az Ogytv. 94. § (3) bekezdése alapján a
családtag vagyonnyilatkozatába csak a Mentelmi, összeférhetetlenségi,
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be a képviselő
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során. Az Ogytv. 94. § (4)
bekezdése szerint a képviselő vagyonnyilatkozatával összefüggő eljárást a
bizottság elnökénél bárki kezdeményezheti.

 

 

A fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Szerkesztőséget, hogy közérdekű
adatigénylésre adott válaszunk státuszát a honlapjukon sikeresen
teljesítettre módosítani szíveskedjenek, mivel a képviselő
vagyonnyilatkozatára vonatkozó adatigénylésnek az Országgyűlés Hivatala
eleget tett. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatok esetében pedig a
személyes adatok védelmének elve érvényesül, vagyis az ezekhez való
hozzáférhetőség kizárólag az Ogytv.-ben szabályozott eljárás keretében, és
az abban megjelölt személyek számára biztosítható, mint ahogy ezt a Kúria
fenti állásfoglalása is megerősítette. 

Országgyűlés Hivatala

 

>>> Demeter Róbert <[FOI #6126 email]> 16. 02. 12.
10:49 >>>
Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Dióssi Csaba (Fidesz-KDNP) volt országgyűlési képviselő 2014.05.06-án
kelteződött, záró vagyonnyilatkozata, valamint házastársának, és
családtagjainak nyilatkozata.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 12.

Üdvözlettel:

Demeter Róbert

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #6126 email]

Ha a(z) Országgyűlés Hivatala nem a(z) [Országgyűlés request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------