Diósdi Városgazda - felügyelő bizottság- javadalmazás és költségtérítés összege, feladatkör, javaslatok, intézkedések listája listájá

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Diósd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 100% önkormányzati tulajdonban lévő Diósdi Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (köztulajdonban álló gazdasági társaság -Cégjegyzékszám: 13 09 113264) - felügyelő bizottságának elnöke, valamint felügyelő bizottsági tagjai részére kifizetett javadalmazás és költségtérítés összegét, részletezve, egyénileg, a felügyelőbizottsági elnök és a tagok szerinti, havi bontásban, 2020. szeptember 1. és 2022. július 1. között, valamint a felügyelőbizottsági elnökének és felügyelő bizottsági tagjainak feladatkörét, és általuk, a köztulajdonban álló gazdasági társasággal kapcsolatosan tett javaslatok, intézkedések listáját név szerinti bontásban, 2020. szeptember 1. és 2022. július 1. között.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 21.

Üdvözlettel:

Kövér Beatrix

dr Méregh Katalin, Diósd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Kövér Beatrix!

 

Mellékelten megküldöm a 2022. július 22. napján érkezett közérdekű
adatigénylésre adott válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

dr. Méregh Katalin

 

Irodavezető

Jegyzői és Igazgatási Iroda

 

Diósdi Polgármesteri Hivatal

2049 Diósd, Szent István tér 1.

e-mail: [1][email address]

telefonszám: +36 20 328 40 22

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt dr Méregh Katalin!

Köszönöm válaszát, egyben szeretnék érdeklődni, hogy az alábbi, 28/2021 (05.12.) polgármesteri rendelet a Diósdi Városgazda Kft Felügyelő Bizottsági tagjainak javadalmazását illetően mikor és melyik képviselőtestületi rendelettel lett felülírva?
https://www.diosd.hu/storage/uploads/202...

Kérem szíveskedjen megküldeni a vonatkozó képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvét, amely rögzíti, hogy a Diósdi Városgazda Kft Felügyelő Bizottsági tagjainak javadalmazását Diósd város képviselő testülete a hivatkozott polgármesteri határozat ellenére sem szavazta meg.

Üdvözlettel:

Kövér Beatrix

Dr.Méregh Katalin, Diósd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Kövér Beatrix!

 

Mellékelten megküldöm a 2022. augusztus 2. napján érkezett kérelmére adott
válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Méregh Katalin

 

Irodavezető

Jegyzői és Igazgatási Iroda

 

[1]cid:[email protected]

Diósdi Polgármesteri Hivatal

2049 Diósd, Szent István tér 1.

e-mail: [2][email address]

telefonszám: +36 20 328 40 22

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]