Diósd melletti zajvédelem, a zajvédő falak állapota, hiányosságai, Diósd melletti M0-ás gépjárműforgalmi adatai 2014-2021 között

Budapest Közút Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) Diósd város mellett az M0 gyorsforgalmi úttal párhuzamosan (mindkét irányban) mikor és milyen ütemezéssel, milyen módon történt a zajvédő falak építése, kivitelezése?
2) Mikor volt a fennti zajvédő falaknak a legutóbbi állapotfelmérése, utolsó javítása, karbantartása mikor, milyen ütemben, milyen hosszan került megvalósításra, különös tekintettel az M5 irányú Diósd-M0 zajvédő falra?
3) Diósd város közvetlen, erős zajjal érintett környezetében (M0 /M6/ 7-es főút) mikor történt meg az utolsó zajmérés, milyen eszközzel végezték, és milyen eredménnyel zárult?
4) Kérem küldjék el Diósd város közvetlen környezetének M0-ás éves gépjármű forgalmi adatait 2014 és 2021 között, és azt is, hogy milyen eszközzel történt a forgalomszámlálás.
5) Tervezik vajon és ha igen, mikor a Diósd melletti M0 gyorsforgalmi út (különösen az M5 irányában) zajvédő falának javítását, korszerűsítését?
6) Tervezik vajon és ha igen, mikor sebességmérő kamerarendszer telepítését az M0-és gyorsforgalmi út Anna-hegyi pihenő -Diósd - Nagytétény szakasza között a rendszeres kamion szabálytalanságok és gyakori, súlyos kimenetelű balesetek miatt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 8.

Üdvözlettel:

Kövér Beatrix

Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük
és rendszerünkben E/67305460-202109081621-030958/2021 érkeztető számmal
érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

HODIK Zoltán (Budapest Közút), Budapest Közút Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

 

A Társaságunkhoz érkezett adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy
a levélben írt zajárnyékoló falat, valamint az M0 autóutat nem Társaságunk
üzemelteti. Az Illetékes üzemeltető a Magyar Közút Zrt., kérjük hozzájuk
forduljanak kérdéseikkel.

 

Üdvözlettel:

 

     Hodik Zoltán

      híd, műtárgy osztályvezető

  

      Budapest Közút Zrt.

      Mobil: +36-30/676-42-98

      Fax: +36-1/77-66-211

      e-mail: [1][email address]

      1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 86.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]