Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének működési engedélye

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének működési engedélyét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 2.

Üdvözlettel:
Szabados Attila

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

3 Melléklet

Tisztelt Szabados Attila!

 

Megkeresésre válaszolva ezúton tájékoztatjuk az alábbiakról:

 

A Fióktelep a Deutsche Bank AG magyarországi fióktelepeként működik a
2013/36/EU irányelv (korábban a 2006/48/EU irányelv) szerint. Az EGT
tagállamokban engedéllyel rendelkező hitelintézetek, amennyiben élni
kívánnak a letelepedés szabadságával, nem szükséges a fogadó államban
(jelen esetben Magyarországon) alapítási, és működési engedélyt kérniük,
hanem egy bejelentési eljárást szükséges kezdeményezniük a székhelyük
szerinti állam felügyeleti hatóságánál (azaz jelen esetben német
felügyeleti hatóságnál (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin)) annak tárgyában, hogy egy másik tagállamban fióktelepet kívánnak
létesíteni.

 

A Deutsche Bank AG rendelkezik a BaFin engedélyével (A BaFin
nyilvántartása:
[1]https://portal.mvp.bafin.de/database/Ins...).
A BaFin 2011. január 20. napján tájékoztatta a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletét (PSZÁF) arról, hogy a Deutsche Bank AG fióktelepet kíván
létesíteni Magyarország területén. A Fióktelepet a PSZÁF a csatolt
levéllel vette nyilvántartásba.

 

A Fióktelep adatai az MNB honlapján megtekinthetőek az alábbi honlapcímen:

[2]http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/piaci_...

 

Üdvözlettel:

 

[3]cid:[email protected] Magyar Nemzeti Bank

  Kommunikáció

Kommunikációs és protokoll főosztály  

 

Tel.: + 36 (1) 428-2751

Fax:  + 36 (1) 429-8000

E-mail: [4][email protected]  

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése