Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Dávid Víz-szer kft. 2012. szeptember 6.-án megkötött önkormányzati szerződés

We're waiting for Kovács Miklós to read a recent response and update the status.

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Gárdony város Önkormányzatának a Dávid Víz-szer kft. megkötött 2012. szeptember 6.-i szerződése

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 25.

Üdvözlettel:

Kovács Miklós

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Bárány Béla!

 

Mellékelten küldöm Jegyző Asszony GRD/16696-2/2020. számú levelét.

 

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Kovács Miklós hozzászólt ()

Tisztelt Gémesi Evelin!

Kovács Miklós vagyok és nem Bárány Béla, én adtam be a közérdekű adatigénylést, amelyben egy konkrét év, így a 2012. szeptember 6.-án a Dávid Víz-Szer kft. és a Gárdonyi Önkormányzat között létrejött szerződést szerettem volna megkapni.
Önök válaszlevelükben öt önkormányzati szerződés, a 2011. június 1-én, 2011. október 3-án, 2012. szeptermber 6-án, 2013. április 5-én, 2014. június 19-én kötött szerződések kiadásával kapcsolatban összevontan válaszoltak és állapítottak meg költségtérítést.
Szeretném felhívni a figyelmüket ismért,, közérdekű adatigénylésem tárgya egy konkét év, a 2012. szeptember 6.-án megköttött szerződés. Az igénylések összevonása jogaszabályellenes! Vagy értsem úgy, hogy minden szerződést 21.300 forintért tudnak csak biztosítani?
Kérem a közérdekű-adatigénylésem teljesítését a Dávid Víz-Szer kft. és a Gárdonyi Önkormányzat között létrejött a 2012. szeptember 6.-án megkötött szeződést illetően.

Várom megtisztelő válaszukat!

Kovács Miklós

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Dávid Víz-szer kft. 2012. szeptember 6.-án megkötött önkormányzati szerződés'.

Közérdekű adatigénylésemet egy konkrét év, így a 2012. szeptember 6.-án a Dávid Víz-Szer kft. és a Gárdonyi Önkormányzat között létrejött szerződést szerettem volna megkapni.
Önök válaszlevelükben öt önkormányzati szerződés, a 2011. június 1-én, 2011. október 3-án, 2012. szeptermber 6-án, 2013. április 5-én, 2014. június 19-én kötött szerződések kiadásával kapcsolatban összevontan válaszoltak és állapítottak meg költségtérítést.
Szeretném felhívni a figyelmüket ismért,, közérdekű adatigénylésem tárgya egy konkét év, a 2012. szeptember 6.-án megköttött szerződés. Az igénylések összevonása jogaszabályellenes! Vagy értsem úgy, hogy minden szerződést 21.300 forintért tudnak csak biztosítani?
Kérem a közérdekű-adatigénylésem teljesítését a Dávid Víz-Szer kft. és a Gárdonyi Önkormányzat között létrejött a 2012. szeptember 6.-án megkötött szeződést illetően.

Várom megtisztelő válaszukat!

Kovács Miklós

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.atlatszo.hu/request/davi...

Üdvözlettel:

Kovács Miklós

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Kovács Miklós!

 

Mellékelten küldöm Jegyző Asszony GRD/16696-4/2020 számú levelét.

 

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.