Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Simon Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Döntéshozó testületek ülései

Várjuk, hogy Simon Miklós elolvassa a legutóbbi válaszokat és frissítse az állapotot.

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!
Tisztelt Debreceni Egyetem!
Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!
Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!
Tisztelt Nemzeti Közszolgálati Egyetem!
Tisztelt Budapesti Műszaki Egyetem!
Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Széchenyi István Egyetem!
Tisztelt Szent István Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
2012. január 1 óta:

a Szenátus, Kari Tanács, Egyetemi Doktori Tanács, Kari Doktori Tanácsok vonatkozásában ülésenként
a jegyzőkönyveket,
az ülésen hozott határozatokat,
az ülésen szavazati jogú részvételre jogosultak és a résztvevők listáját (név, munkahely, munkakör

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. május 29.

Üdvözlettel:

Simon Miklós

ELTE Rektori Titkárság, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tisztelt Adatigénylő!

Tisztelt Simon Miklós!

Az Ön által benyújtott közérdekűadat-igénylésre válaszul az
alábbiakat közöljük:

- az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusának összetételére,
ügyrendjére, határozataira és előterjesztéseire vonatkozóan a
következő honlapcím megfelelő pontjai tartalmazzák a kért adatokat:
http://www.elte.hu/szenatus/tagok

- az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsának
összetételére, emlékeztetőire (ezen belül: a jelenlévőkre, a
napirendi pontokra és a határozatokra) vonatkozóan a következő
honlapcímek megfelelő pontjai tartalmazzák a kért adatokat:
http://www.elte.hu/bizottsagok/edb és
http://www.elte.hu/bizottsagok/edt_eml

- a Kari Doktori Tanácsok vonatkozásában a következő honlapcímek
megfelelő pontjai tartalmazzák a kért adatokat:

ELTE ÁJK: http://www.ajk.elte.hu/doktoriiskola/kdt és
http://www.ajk.elte.hu/doktoriiskola/hat... ELTE BTK:
http://www.btk.elte.hu/doktoritanacs ELTE IK:
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervez...

- a Kari Tanácsok vonatkozásában a következő honlapcímek megfelelő
pontjai tartalmazzák a kért adatokat:

ELTE ÁJK: http://www.ajk.elte.hu/karitanacs ELTE BGGyK:
http://www.barczi.elte.hu/a-karrol/szerv...
ELTE BTK: http://www.btk.elte.hu/karitanacs ELTE IK:
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervez...
és
http://www.inf.elte.hu/oktatok/Kari%20ta...
ELTE TÓK: http://www.tok.elte.hu/file/kari_tanacs_...
ELTE TÁTK: http://tatk.elte.hu/kari-informaciok/kar... ELTE
TTK: http://ttk.elte.hu/?q=ktnevsor

A honlapokon nem fellelhető adatok vonatkozásában tájékoztatom,
hogy mivel azok jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkoznak, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdése alapján - a 29. § (1) bekezdésében meghatározott 15 napos
határidőt - egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítjuk. Erről Önt
mint igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül jelen
levelünkkel tájékoztatjuk.

Üdvözlettel:

ELTE Rektori Titkárság

ELTE Rektori Titkárság, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tisztelt Adatigénylő!

Tisztelt Simon Miklós!

A TáTK Kari Tanácsának jegyzőkönyvei az alábbi linken érhetők el:
http://tatk.elte.hu/kari-informaciok/kar...

Az IK Kari Tanácsának jegyzőkönyvei az alábbi linken érhetők el:
http://www.inf.elte.hu/oktatok/Lapok/Kar...

A TTK Kari Tanácsának jegyzőkönyvei az alábbi linken érhetők el:
http://ttk.elte.hu/?q=kthatarozatok

A TTK Doktori Tanácsának névsora az alábbi linken érhető el:
http://ttk.elte.hu/?q=ktbizottsagok

A TTK Doktori Tanács emlékeztetői az alábbi linken érhetők el:
http://teo.elte.hu/phd/download.php?list...

A fennmaradó adatokat - azok számossága és terjedelme miatt - egy
CD lemezre tudtuk csak kiírni. Kérjük szíves segítségét, hogy
milyen postai címre tudjuk elküldeni a lemezt.

Üdvözlettel:

ELTE Rektori Titkárság

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Simon Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.